Uit de

 

1973-1974

TEN GELEIDE
Wij prijzen ons gelukkig in de gelegenheid te zijn onze vereniging (voor zover U deze nog niet kende) bij U te kunnen presenteren.
In deze folder vindt U allerlei informatie over onze vereniging, zowel uit de historie als uit de huidige tijd en wij kunnen ons voorstellen dat U met interesse kennis hiervan zult nemen. Misschien is het helemaal niet nodig dat U aan onze vereniging wordt herinnerd, omdat U zelf al lid was 30 of 40 jaar geleden. Misschien was U zelfs n van de oprichters of speelde U in 1930 in een elftal van T.O.G. In dat geval zal het stukje over onze historie U bijzonder interesseren. Misschien speelt n van Uw zoons nu in onze vereniging en hebt U hem reeds iets horen vertellen over het prachtige clubgebouw dat wij bezitten. Misschien heeft U een zoon van 7 jaar, die nu reeds staat te trappelen om lid te worden van onze vereniging en hij eigenlijk zijn 8e verjaardag niet kan afwachten.
Kortom, de bedoeling van deze folder is U enige informatie over R.C.V.V. "T.O.G." te geven en U uit te nodigen ons complex met een bezoek te vereren. U bent er van harte welkom en wij zullen trachten U op een zo prettig mogelijke wijze te ontvangen.

HET VERLEDEN VAN 1929 - 1971

Mogen wij U iets vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van onze vereniging, welke ongeveer in maart 1929 opgericht werd door een aantal jonge leerlingen (12 en 13 jaar) van de M.U.L.O. school aan de Velgersdijkstraat (thans Maastunnelplein) te Rotterdam-Charlois. Met bij elkaar gespaarde losse centen werd een speelbal gekocht en het edele voetbalspel werd beoefend in de "tramputten", 2 laag gelegen grasvelden vr de school.
Competitiespelen was er niet bij, daarop moesten ze nog 2 jaar wachten; toen n.l. mochten ze gaan spelen op het verharde zandveld aan de Sluisjesdijk, bijgenaamd "het oude Kerkhof", daar waar nu ongeveer de R.E.T.-autobusremise is. Vr en na de wedstrijden moesten de doelpalen aangedragen worden; veldmarkering als zijlijnen, doelgebied, etc. waren er niet, de hoekvlaggen moesten het doen! Dank zij veel goede woorden mochten ze deelnemen aan de competitie van de Christelijke Nederlandsche Voetbalbond en werden ingedeeld in de laagste reserve klasse, overwinningen van 17-1, 18-0, 12-2 waren gebruikelijk.
Het geheel kreeg een normaler aanzicht in 1934, toen trokken nl. de nog altijd jeugdige leden de stoute schoenen aan en meldden zich aan de deur bij de oude heer Barendrecht (bijgenaamd Witte Wouter) aan de Zuidhoek, met het verzoek de weide te mogen huren aan het einde van de Boergoensevliet O.Z. (Nu staat daar de B.L.O.-school). Na veel gepraat en garantie van enkele ouders werd overeenstemming bereikt en mocht begonnen worden het weideland tot voetbalveld te reconstrueren (door de weeks bevolkten de paarden en zaterdags de voetballers de wei). De greppels werden dichtgemaakt met takkenbossen (als drainering) en voorzien van een aantal graszoden. Ook nu weer hielpen een aantal ouders bij het tot stand komen van een houten bouwsel als kleedgelegenheid. De wasgelegenheid bestond uit 2 houten tonnen, welke met water uit de sloot gevuld werden. Ondanks de toentertijd schamele behuizing werden daar, in sportieve zin, hoogtijdagen beleefd.
Inmiddels was de vereniging aardig gegroeid en bij de aanvang van de oorlog in 1940 bezaten we 6 elftallen, (3 senior- en 3 juniorelftallen). Kon er in de eerste oorlogsjaren nog iets aan sport gedaan worden, in 1944 was het afgelopen en werd ons veld voorzien van de nodige palen ter bestrijding van mogelijke luchtlandingen.
Na de oorlog (de palen waren inmiddels tot brandhout verheven) werd de eerste wedstrijd gespeeld tegen op Charlois gestationeerde Canadese militairen. Met datgene wat nog van de muziekvereniging "Crescendo" overgebleven was, werd in optocht naar het terrein gemarcheerd, enorme publieke belangstelling!
Helaas werd het veld afgekeurd en werd onze vereniging naar Varkenoord verwezen, een drama voor deze toen specifieke Charloise vereniging (inmiddels wonen onze leden in geheel Rotterdam-Zuid en in alle omliggende plaatsen tot in Papendrecht en Maassluis toe). Dit tijdelijk verblijf op Varkenoord vormde, de oorlogstijd niet meegerekend, de zwartste episode in ons T.O.G.-familieleven, degradatie tot in de 2e klasse van de afd. Rotterdam was het resultaat! Gelukkig mochten we in 1949 naar Charlois terug en werd de Schulpweg ons domicilie.
In 1951 (de vereniging bezat weer 8 elftallen, welke later uitgroeiden tot 34 elftallen) werden de eerste contacten met het Bureau voor de Lichamelijke Opvoeding van de Gemeente Rotterdam gelegd, welke in 1969 uiteindelijk resulteerden in de toezegging dat we een eigen accommodatie mochten gaan bespelen op het nieuwe complex aan de Charloise Lagedijk. (U kunt zich beslist geen voorstelling maken van de grootte van het pak correspondentie, dat tussen 1951 en 1969 ontstaan is).
De financile commissie voor de bouw van onze accommodatie vergaderde voor de eerste maal eind september 1969 en dank zij de subsidie van de Gemeente Rotterdam en de daadwerkelijke medewerking van een behoorlijk aantal eigen leden kon onze wethouder van Sport en Recreatie, de heer van der Pols, op 2 januari 1971 onze accommodatie voor geopend verklaren. Een zeer lang gekoesterde wens ging in vervulling en met trots zullen onze leden U willen vertellen hoe blij zij allen zijn, dat zij nu eindelijk de beschikking kregen over zulk een heel mooie accommodatie! Wij mogen u vertellen, dat onze leden lid zijn van een zeer gezonde vereniging, welke in alle geledingen van de sportorganisaties en officile instanties een goed naam bezit en weest ervan overtuigd, dat al onze leden en bestuursleden er alles voor over hebben om deze goede naam te continueren!

HET HEDEN
Het huidige T.O.G. heeft dus z'n domicilie aan de Charl. Lagedijk 885. Binnenkort goed zichtbaar vanuit de Metro, die dan langs ons complex komt. Wij hebben twee velden in eigen beheer en n veld van de gemeente Rotterdam. Het riante clubgebouw (voor een groot deel door eigen leden gerealiseerd) bestaat uit : bestuurskamer, kantine, scheidsrechterskleedkamer, zes spelers-kleedkamers, materiaal- en voorraad ruimte. Alle kleedkamers zijn voorzien van toiletten, wastafels en douches. Het gehele gebouw is centraalverwarmd. Een geluidsinstallatie is aanwezig voor mededelingen en muziek. 
Wij hebben 12 senior-, 10 junior- en 5 adspirantelftallen. Het 1e en 2e elftal spelen in de K.N.V.B.-West II resp. in de 4e klasse en de res. 3e klasse.
Onze trainer is de heer Herman de Groot. In het dagelijks leven is hij hoofdvertegenwoordiger bij de firma Interias N.V.  Hij is in het bezit van het D- en C- diploma en volgde de applicatiecursus 1970. Destijds speelde hij in Feyenoord II, in eerste instantie als midvoor en daarna als doelverdediger. Hij speelde tevens in D.C.L. De kerngroep bestaat uit ca. 28 spelers die 2 x per week o.l.v. dhr. de Groot trainen en wel op dinsdag- en donderdagavond. De heer A.B, Hoppener is de verzorger en de heer A.van Zelst de grensrechter van het 1e elftal. Naast onze hoofdtrainer hebben we nog drie trainers voor resp de overige senior-, de junior- en adspiranten elftallen. Hoewel voetballen op de eerste plaats staat, zijn er regelmatig klaverjas- en bingo-avonden in de kantine, waarvoor veel belangstelling bestaat. Voor de jeugd zijn er div. spelen zoals tafeltennis, voetbalspel etc., terwijl er ook T.V. gekeken kan worden.
Wij hebben een uitstekende lichtinstallatie die we, naast de training, gebruiken voor oefenwedstrijden. Acht metaalhalogeendamplampen, gemonteerd op 16 mtr. hoge lichtmasten, zorgen voor een perfecte verlichting. Het grondwerk voor deze installatie is ook door eigen leden verricht, dus kostenbesparend. 
Als U donateur wordt, betaalt U f. 1,25 per maand. U heeft dan bij elke wedstrijd vrij toegang (op vertoon van Uw lidmaatschapskaart) en tevens ontvangt U elke week het T.O.G. weeknieuws met allerhande informatie en de opstellingen van de elftallen. 
Wij hopen dat U een goede indruk van onze vereniging heeft gekregen, dat U eens komt kijken aan de Charl.Lagedijk. Alle competitiethuiswedstrijden van het 1e en 2e elftal beginnen om 2.30 uur. Graag tot ziens en hartelijk welkom.

 

 

terug