Vrijwilligersavond
14 december 2007

Hoewel deze foto anders lijkt te suggereren was het weer een gezellige boel op de
jaarlijkse vrijwilligersavond van TOGR.
Op deze avonden doen de vrijwilligers even niets. Nou ja niets....
Zij laten zich de bediening door de bestuursleden met veel plezier welgevallen. Als
ieder jaar benadrukte de voorzitter dat het bestuur dit natuurlijk maar 1 keer per jaar
doet uit piŽteit voor de vrijwilligers zelf overigens. Licht mochten deze denken dat zij
overbodig zijn het geen fansels geenszins het geval is. Een speciaal dankwoord
richtte hij tot -de niet aanwezige- veteraan Ben Lens die een aantal weken voor-
heen te kennen had gegeven gezien zijn leeftijd (85!) nu toch echt te zullen stoppen
(en dus prompt op de tractor kroop!). Hij zal het record van Heintje Davids nu wel
hebben gepasseerd komt ons voor.
Thomas, vrijwilliger (nou ja vanavond dus effe niet!)