UIT DE WEEKBRIEF NR 40 - 29 april 1975


INGEZONDEN DOOR  Joke Olsthoorn-Smit
dochter van keeper Bart Smit

 

Uitgave nr. 40.                 29 april 1975,

 

                          

In memoriam Bart Smit
J.l. Woensdag worden we plotseling opgeschrikt door
het bericht dat ons lid, keeper van het 11e elftal,
Bart Smit, was overleden.Onze gedachten gaan hierbij
onmiddellijk uit naar zijn vrouw en kinderen, die zo
geheel onverwacht hun man en vader moeten missen op
de nog zo jeugdige leeftijd van 45 jaar, en wij hopen dat zij
de kracht en moed zullen vinden dit verdriet te kunnen verwerken.
Als lid van onze vereniging heeft Bart zich doen kennen als
een fijne sportvriend, die naast het voetballen altijd bereid
was zijn steentje bij te dragen wanneer op hem een beroep
werd gedaan. Zijn gezin ging hem vσσr alles en daar naast was
hij altijd bereid zijn verplichtingen tegenover onze
vereniging na te komen,en vaak meer dan dat! En zo
zal hij altijd in onze herinnering blijven voortleven.

Dienst as. zaterdag
Bestuur: A.v.Zelst. – Tel.wacht 9 uur: BH.Molenaar.
Werkbeurt 8.30 uur: HM.vd.Hoeven.
Training nieuwe seizoen
De training van de hoofdselektie zal in het nieuwe
seizoen voorlopig voor de maand augustus een andere opzet krijgen.
Er zullen 2 groepen geformeerd worden, een A en een B selektie,
welke dan trainen olv. Dhr. Laarmakers. Betrokkenen zullen tijdig hierover worden ingelicht.
Weekbrief
Op maandag 5 mei zullen de 3 technische commissies niet vergaderen.
Op dinsdag 6 mei moet op ιιn avond de hele weekbrief verzendklaar
gemaakt worden. Dhrn Ooms, Peet en v.Zelst worden verzocht hun copy uiterlijk 5 mei bij Dhr. De Bruyne te bezorgen. Gezien het feit dat in deze
week ook Hemelvaartsdag valt, zal de weekbrief op de meeste plaatsen
wel laat bezorgd worden.Derhalve treft U in deze weekbrief reeds
summier het programma aan voor zaterdag 10 mei enz.enz. Bij twijfel in ieder geval de betreffende commissie-sekretaris bellen.

                                                                   3

Programma adspiranten zaterdag 3 mei 1975               

LMO D1 – TOGR D1 – aanvang 11.00 -  Aanwezig 10.30. Terrein: LMO.
J.Verzijl, J.v.Oostende ,A.v.Waardenburg, M.Wessels,
A.Verrijp, P.Lauwerens, G.vd.Korput, H.vd.Sluis,
J.Philipsen, B.Mastenbroek, M.Dabrowski ,B.v.Bloois,
A.Versluis. Leider: CA.Broersen.

TOGR D2 – Spartaan D6 –Aanvang  9.30 – Aanwezig 9.00. Ch.Lagedijk.
R.vd.Schoor, R.Verhagen, R.Vennink, J.v.Vliet,
R.Ophof, J.Stout, F.Ruede, D.Kamerman, A.Hagendijk,
A.vd.Giessen, J.Bastiaanse, A.Daane,  F.v.Wensveen,
E.v.Gelder, A.Coenraad, Leider: G.v.Velzen,
Spelleider: M.J. den Besten.

TOGR E1 – Pantserboys E1 – Aanvang 9.30 – Aanwezig 9.00.
Ch.Lagedijk.
D.v.Veen, K.Hagendoorn, P.vd Ende, W.Nales, J.Dumee,
A.Nijveen, A.Schaap, R.vd.Panne, E.Kroes,
J.Kleibergen, J.Versluis, R.Leeuwenburg.
Leiders: PH.Groen, E.Hagendoorn.
Spelleider: CJ.Pieterman.

DEH E2 – TOGR E2 – Aanvang 10.30 – Aanwezig 10.00.
Ch.Lagedijk.
D.Borstlap, E.Siegers, H.Hulsman, R.vd.Korput,
J.v.Eck, R.de Rooy, R.Hartog, G.Lyesen, R.Schop,
A.Luhrman, E.Hoogerwerf.
Leiders: Schop en Ooms.

Tournooi adspiranten op bevrijdingsdag 5 mei 1975
te houden op ons eigen complex.
Deelnemende verenigingen zijn:
Barendrecht, BVCB, DEH, DHZ, Excelsior P., TOGR.
Aanvang van het tournooi 9.30. Aanwezig 9.00.
Prijsuitreiking ca. 17.15 uur.
Brood meebrengen. Trainingsjack of trui.
Breng je ouders mee om je aan te moedigen!
Afschrijven Dhr. Ooms tel. 81.71.17.

                                                       4

Adspiranten tournooi
D1 +2 – J.Verzijl,J.v.Oostende, A.Waardenburg,
M.Wessels, A.Verrijp, P. Lauwerens, G.vd.Korput,
H.vd.Sluis, J.Philipsen, B.Mastenbroek, M.Dabrowski,
B.v.Bloois, A.Versluis, R.vd.Schoor, R.Verhagen,
R.Vennink, J.v.Vliet, R.Ophof, J.Stout, F.Ruede,
D.Kamerman, A.Hagendijk, A.vd.Giessen, J.Bastiaanse,
A.Daane, F.v.Wensveen, E.v.Gelder, A.Coenraad.

E1 + 2 – D.v.Veen, K.Hagendoorn, P.vd. Ende, W.Nales,
J.Dumee, A.Nijveen, A.Schaap, R.vd.Panne, E.Kroes,
J.Kleibergen, J.Versluis, R.Leeuwenburg, D.Borstlap,
E.Siegers, H.Hulsman, R.vd.Korput, J.v.Eck, R.de Rooy,
R.Hartog, G.Lyesen, R.Schop, A.Luhrman, E.Hoogerwerf.

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Afgelopen zaterdag hebben diverse elftallen hun
klasse bewezen. En de grootste aandacht gaat nu na-
tuurlijk uit naar het 1e.
Daarom hebben we besloten om a.s.zaterdag met de
bus naar de moeilijke wedstrijd bij  SVOW te gaan.
We hebben Uw steun natuurlijk nodig.
Zijn er supporters die met ons mee willen reizen
dan kunnen zij plaats bespreken bij Dhr.v.Zelst,
tlf.292084.
Voor U teleurgesteld wordt is het natuurlijk zaak
om  zo vroeg  mogelijk te bellen.
We vertrekken van de kantine om precies 2 uur en
hopen  ’s avonds om ongeveer 8 uur weer terug te
zijn. U laat ons toch niet in de steek?????.

OUD PAPIER OUD PAPIER  OUD PAPIER OUD PAPIER

Al is de prijs dan niet zo hoog, we kunnen elke
cent gebruiken.

DE ELFTALCOMMISSIE REKENT A.S.ZATERDAG OP ONGE-
VEER DEZELFDE RESULTATEN ALS AFGELOPEN WEEKEND.

                                                            5

SVOW 1 – TOGR 1    aanvang 4.15 uur
Vertrek kantine per bus 2.00 uur
Terrein: Lisserweg naast nr.1 te Weteringbrug Bij Oude Wetering.
AC.v.d.Poort – H.de Groot – JV.Rang - E.H.Boersema
(aanv) –PL.Terreehorst – J.Wessels – CB.Stok – C.de
Leeuw den Bouter – J.Oorebeek – J.de Keizer – WP.
Roos – MJ..den Besten – CP.Dorst – J.Joosten
Bestuur:de Bruyne-Winters – leider:.H.de Groot
Grensrechter: A.v.Zelst – scheidsr. G.Freke

TOGR 2 – SPIRIT 2   Ch.Lagedijk 2.30 uur
EG.Scholten – M.Luhrman – JT.Rulo – A.Kievit – JC.
Ruissen – FH.Bosdijk – J.de Lobel – J.Wigman – T.v.
Loon – J.Vogelezang – PO.Pols – CM.Lankhuizen – T.
Bakker
Leider: Hr.v.Wilgenburg – scheidsr. G.Hooykaas

wedstr.50 TOGR 4 – HOOGVLIET3 Ch.Lagedijk 1.30
rode shirts
GJ.Aalbers – D.vd. Burg – G.vd.Meyde – A.Rook – C.Peet
(aanv) – FC.de Krom - CAM.Koutstaal – P.Lens – J.Peet –
H.Konings – PA.Eekman – CJ.Toornvliet – J.Moerkerken
scheidsrechter:  A.Baartman

wedstr.58 – TOGR 5 – VVOR 2 Ch. Lagedijk 4.15 uur
AL.Pikaar – K.Stans(aanv) – M.Fransen – J.Driessen –
JM.Hersbach – DJ.vd. Ende – JA.Czerespinski – CD.
Verbeeke – AJ.Niemantsverdriet – L.Deurloo – TH. vd.
Weg – J.de Koning.
scheidsrechter:  Abr.Baartman

wedstr. 71  TOGR 6 – ZWERVERS 7
terrein Schulpweg 11 uur
I.Meyer – D.Hogeweg – P.de Swart – G.Kootte – NC.Boek-
houd – G.v.Velzen – LP.Melissant – C.Telleman – LC.
Driessen(aanv) – CJ.de Looze – ME.Boersma – AC.v.
Sundert –
L.Driesse 2 ballen en 2 vlaggetjes meenemen en
aan het einde van de wedstrijd overgeven aan
NicoValk van het 12e .
Scheidsrechter: A.Sijnke

6

wedstr.75 ZWERVERS 8 – TOGR 7 Smeetslandseweg 11 uur
P.de Jong (keeper) – AM.vd.Bos(aanv) – HM vd. Hoe-
ven  - JSH.Kelly – WC.Telleman – B.Izelaar – G.Ver-
schoor – AC.Jansens – B.Oorebeek – HJJF.v.Klaveren –
P.Fase – MA.Slis
scheidsrechter: T.Diejie

wedstr.87 – CAPELLE 9 – TOGR 8
‘t Slot – Capelle ad.Yssel 4.15 uur
vertrek v. kantine met auto’s 3 uur
A.vd.Zweth – EA.Koekebacker – D.Baggerman(aanv)
M.’t Hart – FD.vd.Burg – J.Hekkert – J.v.’t Hof
D.Nales – B,Weststrate – K.Rook – WA.Pruyt – J.Pruyt
scheidsrechter:  A.Letterman

wedstr. 155 – TOGR 9 – DOTO 6 Ch.Lagedijk 11 uur
A.Bosschaart – J.Boomsma – R.Marlisa – J.vd. Ende
(aanv) – JF.Punt – DN de Leeuw den Bouter – A.van
Seida – A.Hueting – AW.Kramer – C.Buesink – LD.vd.
Poort – JR.Guys
Scheidsrechter: HJ.Eeveraets

wedstr.174  TOGR 12 – DBGC 2 Schulpweg 1.30 uur
MC.v.Gils – JH.vd.Berg – ALA.v.Gelder – A.vd.Tol –
N.Valk(aanv) – M.Tillema – JE.Muis – A.v.Londen –
A.v.Duin- JA.de Moor – RL.Guys – J.Augustyn – H.v.
Oorschot
Nico Valk 2 ballen en 2 vlaggetjes overnemen
van L.Driessen van het 6e elftal en na afloop
a.d. Charl.Lagedijk terugbrengen.
scheidsrechter: CHL.vd.Jagt

MAANDAG 5 MEI 1975 Botlek 4 – TOGR 7  wedstr. nr. 8
aanvang 11 uur Plaatweg Spijkenisse
vertrek kantine met auto’s 10 uur
A.vd.Zweth – AM.vd.Bos(aanv) – HM.vd.Hoeven –
JSH.Kelly – WC.Telleman – B.Izelaar – G.Verschoor –
JW.Tims – HJJF.v.Klaveren – FD.vd.Burg – M.’t Hart –
J.Hekkert – D.Nales.
Scheidsrechter: F.Carmona-Venegas

                                                                   7

WOENSDAG 7 mei 1975
wedstr.169a – TOGR 11 – Smitshoek 6  - Ch.Lagedijk 20 uur
CJ.vd.Ent – C.Fey – A.Kasius – W.vd.Knaap – J.Pruyt –
JH.Knipscheer – JJ.vd.Knijff – JD.Luhrman – T.Luhrman –
WA.Pruyt – DJ.vd.Sluis – JCvd.Wiel
Teun Luhrman kaarten halen bij dhr. v.Zelst en
na afloop gaarne terug bezorgen.
scheidsrechter wordt aangesteld.

DONDERDAG 8 mei 1975
wedstr.13 – TOGR 5 – RYNMOND 3 Ch.Lagedijk 1.30 uur
AL.Pikaar – J.Driessen – K.Stans(aanv) – AC.v.Win-
gerden – J.Nooteboom – J.de Koning – CD.Verbeeke – M.
Fransen – JM.Hersbach –DJ.vd.Ende – JA.Czerespinski –
AJ.Niemantsverdriet – G.v.Velzen.
scheidsrechter: JC.Regeer

wedstr.45 – TOGR 9 – Rynmond 5
terrein:Rijnmond  Horsweg Zalmplaat
aanvang 11 uur – vertrek m.auto’s kantine 10 uur
A.Bosschaart – J.Boomsma – R.Marlisa – J.vd.Ende
(aanv) – DN.de Leeuw den Bouter – HJJF.v.Klaveren –
JW.Tims – G.Verschoor – B.Izelaar – WC.Telleman – JSH.
Kelly – HM.vd.Hoeven – J.v’t Hof
scheidsrechter: FJJ.Brouwer

wedstr.46 – TOGR 10 – RVVH 10  Ch.Lagedijk 11 uur
H.v.Oorschot – M.de Koomen – AC.Boot – MA.Slis – LD.vd.
Poort(aanv) – AW.Kramer – RL.Guys – JR.Guys – A.v.Seida
P.Fase – A.Hueting – S.Karreman – P.de Jong
scheidsrechter: G.v.Bruchem

wedstr.50 – TOGR 12 – NELSON 4 Ch.Lagedijk 11 uur
MC.v.Gils – JH.vd.Berg – ALA.v.Gelder – H.Ludwig – A.vd.
Tol – N.Valk(aanv) – M.Tillema – JE.Muis – A.v.Londen –
A.v.Duin  - JA.de Moor – JS.Augustijn
scheidsrechter: N.v.Delft

 

                                                                 8

Programma junioren zaterdag 3 mei 1975
TOGR A1 – DOTO A1 – aanvang 4.15 uur Wedstr. Nr. 17.
Ch.Lagedijk.
A.de Frel, AA.Claessens, DA.v.Gils, M.Govers,
FP.Knibbe, E.Hagendoorn, J.Molendijk, JE.Molendijk,
CJ.Pieterman, JC.Roukema, D.Ton, PH.Verhagen
Leiders: G.Jansen, F.Volkmann.
Scheidsr.: KH.Nekeman.

DOTO A2 – TOGR A2 – Aanvang 4.15. Wedstr.nr.77.
Terrein Deyffelbroekseweg, Pernis. Vertrek vanuit
kantine per eigen vervoer om 3.15.
B.Braafhart, J.Nootenboom,E.v.Walsum, J.Loms,
R.vd.Linden, GW.Stok, BH.Molenaar, CJ.Swart,
H.Tillema, JJ.vd.Klift, G.den Besten, M.v.Dongen,
PM.Maaskant, Leider: B.Wigman.
Scheidsr.:GLH.v.Elswijk.

TOGR A3 – SCO A2 – Aanvang 10.30. Wedstr.nr.100. Ch.Lagedijk
AM.Heynen, R.v.Rosse, PA.Lensen, M.Feddus, JW.v.Driel,
W.Hoving, S.de Waard, DC.Deddens, JC.Aerse,
NCA.Melissant, P.Molendijk, H.v.Tongerloo.
Leider: D.Meyer.Scheidsr.: A.Boot.

TOGR B1 – Meeuwenplaat B1 – Aanvang 12.30.Wedstr.nr.159.
Ch.Lagedijk.
L.Bakker, L.den Besten, JM.Lange, P.Bredius,
JC.Gloudi, B.vd.Leer, A.Valster, PG.Knibbe, T.v.Mastrigt,
WA.v.Zelst, C.de Waard, J.Stok.
Leider: F.Volckmann. Scheidsr.: LCG.Kooman.

TOGR B2 – Spartaan’20 B3 – Aanvang 11.00 uur Wedstr.nr.244.
Ch.Lagedijk
Q.Heynen, J.vd.Heiden, R.Molendijk, P.Verhagen,
W.v.Oorschot, SH.deBoer,  AR.Merkus, P.v.Delen,
A.Visser, A.J.Hameete, .A.J.Hernandus,A.Hartog,
JC.Knφps, JJ.Roedoe.
Leider: GA.Klip, Scheidsr. N.Heynen.

                                                            9                                                                                        

NBSVV B2 – TOGR B3 – Aanvang 4.15 Wedstr.nr 322
Terrein Wilhelminastraat, Nieuw Beyerland. Vertrek
kantine per VW-busje om 3.15 precies. Reiskosten
fl 1.50 p.p. – RP.Green, R.Hoving, R.Verhoef, AA.Kreft,
R.Tienstra, PS.Hopman, PF.Stok, L.Schuurmans, A.Roos,
PJ.Peet, P.Nolte, WM.Vos, A.v.Ojik. Leider: R.Bokma.

Zuidland C1 – TOGR C1 – Aanvang 12.30.Wedstr.nr.353.
Terrein Stationsweg,Zuidland. Vertrek kantine om
11.30. Reiskosten fl. 1.50 p.p.
G.v.Oostende(keeper), BM.Andriessen, AA.Haak,
R.Kraak, BE.v.Krimpen, PCF.Hulsman, F.Luiten,
JGA.de Rooy, RA.Kleinjan, FJ.Pietersma, AC.Blaak,
CJ.Kleibergen, RP.Pohl. Leider B.Kreft
Scheidsr.: JDA.Schipper, - Vaders met auto’s worden
vriendelijk verzocht met het vervoer naar
Zuidland behulpzaam te zijn.

Rozenburg C2 – TOGR C2 – Aanvang 11.00.Wedstr.nr.413.
Terrein Laan v.Nw.Blankenburg, Rozenburg.Vertrek
kantine om 10.00  precies. Reiskosten fl 1.50 p.p.
L.de Koning(keeper), JJ.Lankhuizen, R.Louwerens,
P.Ester, MR.Ooms, WJ.Moeliker, L.Stok, R.Groenendijk,
F.Lugten, AG.Kamerman, P.Herwaarden, AJJM.v.Etten,
G.J.Stok, RA.Hopman
. Leider: K.Huyzer.

Programma junioren dinsdagavond 6 mei 1975
Belveder B1 – TOGR B1
– Aanvang 7.00. Wedstr. Nr.164.
Terrein Spinozaweg 498. Aanwezig zijn om 6.30.
L.Bakker, L.den Besten, JM.Lange, J.Stok, P.Bredius,
JG.Gloudi, B.vd.Leer, W.v.Pelt, A.Valster.
PG.Knibbe, T.v.Mastrigt, WA.v.Zelst, C.de Waard.
Leider: W.v. Pelt. Scheidsr.: AJ. Erkamp.

TOGR B3 – DRL B4 - Aanvang 7.00. Wedstr.nr.320.
Ch.Lagedijk.
RP.Groen, R.Hoving, R.Verhoef, AA.Kreft, R.Tienstra,
PS.Hopman, PF.Stok, L.Schuurmans, A.Roos, PJ.Peet,
Q.Heynen, P.Verhagen, A.Visser., P.Nolte.
Leider: R.Bokma, Scheidsr.: Cs.Poot.

 

                                                           10

 

TOGR C1 – Zwervers C1 – Aanvang 7.00.Wedstr.nr.356.
Ch.Lagedijk.
G.v.Oostende(keeper), BM.Andriessen, AA.Haak,
R.Kraak, BE.v.Krimpen, PCF.Hulsman, F.Luiten,
JGA.de Rooy, RA.Kleinjan, FJ.Pietersma, AC.Blaak,
CJ.Kleibergen, AJJM.v.Etten.
Leider: B.Kreft. Scheidsr.: G.v.Velzen.

Attentie

Het tournooi voor de elftallen B3en C3 bij
NBSVV in Nieuw Beyerland gaat niet door
wegens vervoersproblemen.