T.O.G. is zaterdag j.l.
       kampioen geworden

FEESTELIJKE INTOCHT OP CHARLOIS
 

In  één  van  onze  vorige   edities   hebben  wij een artikel gewijd aan  het

30-jarig  jubileum van  de  Rott.  Chr. Voetbal  Ver.  "T.O.G.",   Zaterdag

j1. hebben de spelers van het 1e elftal. voor een passend jubileumgeschenk

gezorgd.  Zij  wisten  het  kampioenschap van hun  afdeling  in de wacht te

slepen en zullen dus  volgend seizoen in  de 3e  klasse K.N.V.B. uitkomen.

 

De laatste wedstrijd van zaterdag jl. en
de  daarop  volgende glorieuze intocht
zullen niet  licht vergeten worden. Ver-
gezeld  van 300 supporters  gingen  de
T.O.G.-ers voor hun laatste wedstrijd
vol goede moed, maar wel nerveus op
weg naar Leiden, waaraan de pessimis-
ten het woord "Lijden" aan toevoegden.
  Gelukkig is het niet zover gekomen,
al duurde het 25 minuten voor het eer-
ste gejuich kon opklinken. Van der Pols
pikte de bal mee, omspeelde enkele
Leidenaren en het was 0-1. Hij ging
nog even door en maakte er 0-2 van.
toen hij een voorzet van rechts ineens
inschoot.
 Diverse mooie scoringskansen bleven
daarna onbenut tot de rust. Na de rust
was het van der Knijff, die aan alle on-
zekerheid een einde maakte en vanaf de
zijlijn no. 3 inschoot (0-3).

 10 minuten later was het weer mid-
denvoor van der Pols, die een doorloop-

bal in een doelpunt omzette, waardoor
de stand op  0 - 4 kwam en de groen-
witte spelers en de aanhang zich al kon-
den gaan verkneuteren  op de thuis-
komst.
 Voor het eindsignaal wist Leiden nog
een tegenpunt te scoren.

Feestelijke intocht
op Charlois.

De Tamboers en Trompetters van
"Ahoy"opende de stoet, waarin ook de
Chr. Muziekveren. "Crescendo", op een
grote wagen meereed. Junioren van
T.O.G. liepen dapper mee en een
enthousiaste schare supporters, al of
niet gemotoriseerd, sloten zich aan. Een
receptie in de cantine van Scaman's
Welfare aan de Schulpweg besloot deze
gedenkwaardige dag.

Proficiat T.O.G. en de beste wensen voor
het nieuwe seizoen.


foto uit plakboek van Cor v.d. Pols


'., ,.':-.