TOGR  75 jaar

Afgelopen vrijdag, 5 maart,  hebben wij de officiŽle receptie gehouden t.g.v. ons 75-jarig bestaan en werd er zodoende een start gegeven aan onze jubileumactiviteiten in 2004. Een zeer geanimeerde receptie, die door vele vertegenwoordigers van de overheid, overkoepelende organisaties en bevriende verenigingen werd bezocht. Sprekers waren de heer Gerard van Rijk namens de KNVB district West II, de heer Rijk in ít Veld namens de Belangenorganisatie van Zaterdagvoetbal Verenigingen en de heer Ed Goverde, die zowel namens de Stichting Sportsupport Rotterdam als ook namens de fracties van het CDA, PvdA en VVD van de Deelgemeente Charlois het woord voerde. Uit de vele loftuitingen werd het duidelijk dat TOGR een prima naam heeft in de sportwereld, iets waarop onze vereniging met recht trots kan zijn.

Mooie geschenken werden aan onze voorzitter Ad van der Poort overhandigd en daarbij waren o.a. een prachtige KNVB jubileumvlag, een mooie klok van de BZV, 

een aantal giften en een zestal wedstrijdballen. Ook vele ereleden van onze verenging, bestuur- en commissieleden, leden technische staf evenals onze webmama waren getuige van dit historische feit. Aan het einde van het officiŽle gedeelte werd ons erelid Bram Borstlap als exponent van al onze harde werkers uit het verleden en heden even apart door Ad van der Poort in het zonnetje gezet als dank voor het vele werk dat hij als bestuurder en supporter voor onze club heeft verricht. De navolgende verenigingen, instanties, personen gaven verder blijk van belangstelling door aanwezigheid of door middel van bloemstukken, felicitaties per brief of via e-mail:

Ajax, Barendrecht, Bennekom, DOTO, DOVO, Egelantier Boys, Excelsior P., GVVV, Huizen, NSVV, SHO, Smitshoek, Spakenburg, Spijkenisse, Stellendam. Transvalia, VVOR,  IJsselmeervogels, Bart Braafhart uit Salla (Finland), COVS West II, Deelgemeente Charlois, de heer Nico Janssens, Sportwethouder van de Gemeente Rotterdam, Gemeente Salla uit Finland, Hervormde Gemeente Charlois,  ING Bank Rotterdam, Marken, Peet en Femmy Lens, de heren C. Makkinje en A. Pijl, Rotterdams Dagblad, Rotterdamse Scheidsrechtersvereniniging, Sport & Recreatie Schulpweg, Streefkerk Trading uit Krimpen a.d. IJssel en Voetbal op Zaterdag,

Zoals wij gewend zijn werden onze gasten door het barpersoneel weer op een uitmuntende wijze voorzien van hapjes en drankjes, waarvoor het bestuur uiteraard dank verschuldigd is.  

G. van der Meijde  

 

Foto's reunie 19-03-2004  
Foto's reunie 26-03-2004  
Foto's jubileumdag 15 mei

Foto's jubileumavond15 mei 

Felicitaties o.a.

van Rotterdams Dagblad: Jubileum TOGR in het teken van de toekomst
van Site Voetbal Op Zaterdag: TOGR: 75 jaar, maar nog lang niet oud
van onze sponsor uit SALLA: Vanuit Salla feliciteer ik u...
van ons oud-lid de Nachtbraker van Zevenkamp: Met ongelooflijk veel plezier...
van onze oud-complimentenman: Gefeliciteerd en bedankt ...
van ons oud-lid Nico Pruyt: Het was net als 15 jaar geleden ...

 

 

EN HOEÖ.!!

Deze twee uitroeptekens staan niet voor niets boven dit stukje. Het zijn tekens van dankbaarheid (en daar zal iedereen het over eens zijn) voor het vele werk dat onze jubileumcommissie (in alfabetische volgorde) Henk van Ameijde, Coby Bruinse, Arjan Hartog, Ton van der Leeuw, Gerard van der Meijde en Jaap Nooteboom, samen met veel medewerkers, heeft moeten verzetten om ons jubileumfeest op zoín succesvolle en zeer gewaarde wijze te doen slagen.

De officiŽle receptie, waar onze club veel complimenten in ontvangst mocht nemen, de twee zeer geslaagde reŁnies (wat een enorm aantal bezoekers) en de onder prachtige weersomstandigheden zeer geslaagde sportdag waren hoogtepunten.

En dan onze feestavond op 15 mei, niet alleen door de grote opkomst maar zeker ook door de vele meegekomen partners van onze TOG-familie, was het een grootse happening. Dat was top !

Het totaal overziende vormden alle evenementen een waardig feest voor onze vereniging, die zich mag verheugen in een ook op financieel gebied uitstekend functionerend bestuur, dat zich mede gesteund weet door onze leden, donateurs, onze sponsors, de leden van de business-club. Ik ben trots op mijn (ons) TOG Ė op naar de tachtig !

                                                        Uw (oude) oud-complimentenman

 

 

Geschenk leden en donateurs t.b.v. 75-jarig bestaan:

Aan leden en donateurs werd een bijdrage gevraagd als geschenk voor onze club. Aangezien bij aanvang van de actie natuurlijk niet bekend kon zijn, wat de opbrengst hiervan zou zijn, moest worden afgewacht wat de uitkomst was. Blij verrast was de Jub.commissie met het uiteindelijk resultaat:  Euro 3765,- Op voorstel van de jubileumcommissie aan het bestuur, is dit geld besteed aan vernieuwing alarminstallatie pand (volgens nieuwe wet per 1.4.2004) en vernieuwing van de computers.

Alle gevers worden zeer hartelijk bedankt !