Algemene ledenvergadering maandag 15 december 2008

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Ger Klip door de voorzitter bedankt voor zijn vele werk als bestuurslid.
Ger blijft betrokken bij de club.

    

Voorzitter Ad van der Poort stelde zich  weer voor één jaar herkiesbaar en  Gerard Verschoor neemt de functie van penningmeester van Ger Klip over.

Daarnaast heeft Teun Luhrman zich bereid verklaard om eveneens zitting in het bestuur te nemen en met deze uitbreiding zijn we uiteraard heel blij. Teun is al meer dan 60 jaar lid van onze vereniging, heeft vroeger in het 1e en 2e elftal gespeeld en maakte later deel uit van het beroemde veteranenelftal, dat jaar in en jaar uit kampioenschappen behaalde. Nog steeds is hij fervent aanhanger bij de wedstrijden van ons 1e elftal en maakt hij deel uit van de financiële commissie. Kortom, een zwaargewicht, die ons verder op het bestuurlijke vlak zal helpen om de club op de rails te houden.

Ook huldigde voorzitter Ad van der Poort een aantal jubilarissen.

40 jaar - Fokke Knibbe (was verhinderd), Sjaak Roukema, Ed Boersema, Johan Molendijk
50 jaar - Dick Nales, Jan Nuis, Piet Terreehorst, Piet Versendaal

 

 

 
Johan Molendijk - Sjaak Roukema - Ed Boersema


Dick Nales - Jan Nuis
 
Piet Terreehorst - Piet Versendaal