03-01-2009

Tijdens onze goedbezochte  nieuwjaarsreceptie op 3 januari j.l. zijn Gerard van der Meijde en Henk van Ameijde door de KNVB onderscheiden met resp. de gouden en de zilveren speld. Wim van de Berg, penningmeester van het districtsbestuur West II sprak hen beiden toe en speldde hen de onderscheiding op, waarna hun echtgenotes met een bos bloemen werden bedankt.
Hiermee werd de waardering uitgesproken voor het vele werk dat beiden in hun al lange TOGR-carrière voor de club hebben verricht en wat zij hebben betekend op o.a. bestuurlijk niveau.
Gerard zet zich daarnaast ook in als afgevaardigde in het amateurvoetbal bij de KNVB en wij willen Gerard en Henk van harte feliciteren met deze onderscheiding.
Wij hopen, dat zij nog lang en in goede gezondheid voor onze club behouden zullen blijven.

Het Bestuur 


Henk van Ameijde ontvangt de zilveren KNVB speld


Gerard vd Meijde ontvangt de gouden KNVB speld

Henk v Ameijde, Ad vd Poort en Gerard vd Meijde

Meer foto's van de nieuwjaarsreceptie