Commissie Normen en Waarden


 

03-06-12

Sportiviteit en wederzijds respect: Tot ons genoegen!

 

Voor het behouden of zelfs vergroten van het plezier in voetbal is het belangrijk dat we respectvol en sportief omgaan met elkaar!
Helaas verruwt de laatste jaren het gedrag op èn rondom het voetbalveld. Als T.O.G.R. willen wij actief werken aan een sportiever klimaat.

Het bestuur heeft de commissie normen & waarden ingesteld (op de ledenvergadering d.d. 16 maart 2012) om het bij te staan de normen en waarden in alle geledingen van de vereniging onder de aandacht te brengen (zie: ‘Gedragsregels, normen en waarden bij r.c.v.v. T.O.G.R.’).
Bovendien zal de commissie het bestuur ondersteunen in geval van ernstige incidenten (voor de werkwijze van de commissie, zie: ‘Sportiviteit en wederzijds respect: Tot ons genoegen! - Reglement Normen & Waarden’, vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 1 juni 2012).
Mocht u melding willen maken van wangedrag, molestatie of een ander ernstig incident dan kunt u hetFormulier incidentrapportage’ downloaden en ingevuld opsturen naar het bestuur van T.O.G.R. (postadres: RCVV T.O.G.R. - Postbus 59133 - 3008 PC Rotterdam).

 

Commissie Normen & Waarden

Dhr.M.Mulder en dhr.A.P.Davelaar

Voetbalvereniging RCVV T.O.G.R.


 

 

 

GEDRAGSREGELS, NORMEN EN WAARDEN BIJ

R.C.V.V. *T.O.G.*R.

pdf-file

 

 

Formulier incidentrapportage

 

Tenslotte:
Indien u vragen heeft naar aanleiding van de hierboven opgestelde gedragsregels, normen
en waarden kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden van de r.c.v.v. T.O.G.R.
Uiteraard zijn zij bereid het beleid van de r.c.v.v. T.O.G.R. nader toe te lichten.