Nieuwjaars speech 2013
 

 

Beste TOGR vrienden/vriendinnen


Met het knallen van de kurken en 70 miljoen aan vuurwerk is weer een nieuw jaar ingeluid.  2013 is geboren. In veel gemeenten is de traditie van de nieuwjaarsreceptie vanwege de kosten verdwenen. Wij als bestuur hebben echter gemeend de traditie wel te willen voortzetten en daarom wens ik u allen namens het bestuur  een gezond en respectvol 2013.  

Voordat ik verder ga met mijn Nieuwjaars toespraak vervolg wil ik u vragen om 1 minuut stilte in acht te nemen voor allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.  

 

Met gemengde gevoelens kijk ik terug op het afgelopen jaar 2012.  De balans opmakend is het voor TOGR een kwakkeljaar geweest. Het streven om weer een gezonde club te worden is helaas niet bereikt. Op het sportieve vlak kwam allereerst de onnodige degradatie van ons eerste team naar de 3e klasse bovendrijven.  Jammer voor de club, maar vooral dat een treetje lager ook minder inkomsten met zich mee brengt.  Financieel is 2012 ook geen florissant jaar geweest. De teruglopende sponsorinkomsten maken het voor een club als TOGR extra lastig.  Het is voor sponsoring een moeilijke tijd. Iedere sponsor is voor TOGR belangrijk. Ik ben dan ook blij dat Cash Control ook in het seizoen 2012-2013 haar vertrouwen in TOGR heeft uitgesproken en ook in het seizoen 2012-2013 onze hoofdsponsor is gebleven.

Het huidige bestuur heeft nog te weinig kans gezien om te besturen en heeft het afgelopen jaar teveel op de winkel gepast. Het is dan ook terecht dat in de wandelgangen de klacht geuit wordt dat we te veel vergaderen en te weinig tot daden overgaan. Wij als bestuur redden het niet alleen. We hebben daadkrachtige mensen nodig die samen met ons de club weer sportief en financieel op de rails willen zetten.  Niet meer achterom kijken, vroeger mooie tijden, we moeten ze koesteren maar die zijn geweest.. 
De toekomst bij TOGR ligt bij de jeugd en het G-voetbal. Daar liggen onze uitdagingen. Of het te realiseren is voor het aankomende seizoen ga ik u niet beloven, maar we gaan het zeker proberen. 

Voetballend Nederland heeft 2012 aardig wat deuken opgelopen met als trieste balans 2 doden door agressie op de voetbalvelden.

Voetbal zit zeer verweven in de huidige maatschappij en het kan dan ook niet anders dan dat zaken die zich in onze maatschappij voordoen ook op de voetbalvelden terecht komen.

De KNVB roept iedereen op om samen RESPECT te tonen voor iedereen die zich met het spelletje bezig houdt. ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL.

Beste TOGR vrienden/vriendinnen  de roep voor handhaving van normen en waarden door de samenleving wordt ook steeds luider binnen ONZE kleine samenleving, nl. ONZE vereniging.

RESPECT voor leden, bestuurders, clubscheids- en grensrechters of  wie dan ook, die zorgt draagt dat voetbal gespeeld kan worden zal ook binnen ONZE vereniging nodig zijn. Het geeft geen pas om clubscheidsrechters uit te schelden om beslissingen die zij maken. Het geeft geen pas om kleedkamers te bevuilen na trainingen of wedstrijden. RESPECTVOL handhaven van de normen en waarden zal in 2013 hoog in ons vaandel staan.

Een cultuur waar SOCIALE CONTROLE en SOCIALE GEZELLIGHEID hand in hand gaan. Wij willen deze cultuur koesteren en hopen dat iedereen die TOGR  een warm hart toe draagt zich hiervoor inzet. Samen staan we sterk en samen kunnen wij deze vereniging in leven houden. Zoals vorig jaar reeds gememoreerd is het SAMEN doen de essentie van een goede vereniging.

Door het organiseren van activiteiten hopen we de binding tussen leden, ouders, begeleiders, opaís en omaís met de vereniging te vergroten. Alleen zo kan ONZE vereniging een (bloeiende) vereniging worden. In de zomer van 2013 staat na jaren weer een zomerkamp voor de jeugd gepland. Een mooi streven wat hopelijk kan worden uitgevoerd.

Ook dit jaar wil ik hier de oproep herhalen voor meer vrijwilligers.  En dan doel ik op verscheidene vlakken, zoals begeleiding van onze teams, sponsorwerving, clubhuis, onderhoud en hulp bij de organisatie van activiteiten buiten het voetbal.

Een voetbalvereniging is in mijn beleving meer dan een aantal mensen die in het weekend graag tegen een balletje trappen. TOGR is meer dan alleen een voetbalbedrijfje. Daarom roep ik ook iedereen op deel te nemen aan onze nevenactiviteiten en aan de diverse financiŽle acties

Tor slot is 2013 is ook een jaar met bedreigingen. Ik noem de kostendekkende  huur, de plannen van een woon-zorgboulevard op onze locatie en de teruglopende inkomsten.  Kostendekkende huur betekent meer doen in eigen beheer, dus meer vrijwilligers, meer betrokkenheid en verenigingszin.

Met deze wens rond ik mijn speech af en wens ik jullie nogmaals  in 2013 veel sportplezier en gezondheid toe. Proost

 

Peter Diepenhorst, Voorzitter R.C.V.V. TOGR

 

 
terug