GASTENBOEK VANAF 26-05-2012 T/M JUNI 2013

 

Harry Schaap

Vele mooie jaren gekend en van de week uit nostalgie de oude presentatiegidsen van de tijd in de hoofdklasse nog eens online bekeken. Jammer dat de club de laatste tijd zo negatief in het nieuws kwam, dat had anders moeten aflopen. Ik wens de emotioneel betrokkenen vanavond veel sterkte op de laatste vergadering.

19:26 17-06-2013

Winie Voogd

Ik ben er op 21 juni, 20.00.

Winie Voogd

Bart Braafhart
Geacht  bestuur,
Begrijp ik uit uw reactie op mijn schrijven dat mijn posting op een abnormale manier is voorgelezen?
Hoe moet ik dat opvatten?
Komt er nog een verslag van de vergadering?
Ik ben benieuwd hoe het allemaal is verlopen en ik neem aan dat meerdere leden/donateurs dat willen weten, in ieder geval recht op hebben.
In afwachting van uw reactie,
Bart Braafhart 12:40 08-06-2013

Ad van der Poort
Graag wil ik een correctie aanbrengen in de hieronder vermelde agenda van de ledenvergadering van gisteren.
Na het voorlezen van de brief van het bestuur werd gemeld dat er slechts 1 agendapunt was, namelijk een stemming over het opheffen van de vereniging.
De leden waren unaniem van mening dat dit niet gedaan kon worden zonder aanwezigheid van, uitleg door en een gesprek met het bestuur.
Derhalve is de boodschap meegegeven om in gesprek te gaan met Rotterdam Sportsupport om men hen een oplossing voor deze situatie te bespreken. 
13:03 07-06-2013

pj.diepenhorst
Beste Bart,
Bedankt voor je reactie. Het is treurig te moeten concluderen dat jouw medeleven en jouw reactie niet normaal kunnen worden voorgelezen. Maar helaas de werkelijkheid is anders
We zullen jouw reactie ter inzage leggen. Meer kunnen wij helaas niet doen.
Bedankt voor je inzet hier en vanuit Lapland.
Het bestuur 12:59 07-06-2013

pj.diepenhorst
Beste leden, donateurs en toehoorders,
Vanavond zullen de volgende ter beschikking zijn:
1. Agenda
2. Correspondentie tussen voormalig en huidigbestuur
3. Financiele cijfers 
We betreuren nogmaals de hele gang van zaken, maar we kiezen voor veiligheid van u en van ons zelf. 
Het bestuur 20:53 06-06-2013

Bart Braafhart
Aangezien het bestuur tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 7 juni 2013 niet ter vergadering aanwezig zal zijn, zo heb ik althans begrepen uit het schrijven op de website, meld ik mij deze maar hier in het gastenboek af.
Deed ik zulke afmeldingen in de afgelopen jaren met kwinkslagen als een niet startende sneeuwscooter, een vertraagd rendier, reiskosten die niet vergoed zouden worden; deze laatste keer houd ik het maar sober: Ik kan er helaas niet bij zijn. (2 mei jl. was ik notabene in Nederland....!)
Voor mij wordt 48 jaar lidmaatschap uitgeblazen.
Het tij was al in 2011 niet te keren.
Jammer dat dat destijds niet werd ingezien door de meerderheid.
Nu, twee jaar later is er blijkbaar een chaos over.
Dat is sneu.
Vaarwel allen, het ga u goed!
Bart Braafhart, vanuit Lapland
(Ik mag hopen dat er nog iemand te vinden is die dit bericht ter vergadering zal voorlezen als ingekomen stuk en afmelding)
13:23 03-06-2013

Henk Tellekamp
Beste Leden van T.O.G.R.:
Op vrijdag 7 Juni kunnen Joop Pitlo en Ik zelf helaas niet op de bijzondere ledenvergadering aanwezig zijn. Wij zijn dan op vacantie in Luxemburg t/m 16-6-2013. 
groetjes Henk Tellekamp 08:01 03-06-2013

Adrie pietersma
Bij deze wil ik (namens velen), het bestuur en vrijwilligers bedanken, voor hun inzet en durf om onze club te behouden. Ze zijn er ingestapt en in het diepe gegooid! 
Respect voor jullie moedige poging! 
13:05 02-06-2013

pj.diepenhorst
Beste leden, donateurs en symphatisanten,
Velen van u hebben al vernomen dat de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag vanwege gebrek aan voldoende quorum niet is doorgegaan. 
Er wordt nu een nieuwe BALV uitgeschreven. In principe staat hier nu 7 juni a.s. hiervoor gepland.
Maar de definitieve datum volgt nog. 
We hopen dat degene die vrijdagavond wel de moeite hebben genomen nog een keer de weg naar de Charloisse Lagedijk zullen vinden. Tegelijkertijd biedt het anderen die niet aanwezig konden zijn de mogelijkheid om alsnog te komen en gezamenlijk te besluiten om over te gaan tot opheffing van RCVV TOGR.
Het bestuur 10:51 02-06-2013

Ad van der Poort
Hierbij doe ik een dringend beroep op alle leden, donateurs, sympathisanten en andere geinteresseerden om a.s. vrijdag 7 juni aanwezig te zijn op de bijzondere algemene ledenvergadering inzake het opheffen van onze club.
Zoals bij velen van u bekend kon de vergadering van afgelopen vrijdag 31 mei niet doorgaan aangezien het volgens de statuten vereiste aantal leden niet aanwezig was.
Het is van het grootste belang dat de club waar we allemaal onze eigen herinneringen aan hebben op een respectvolle wijze en volgens onze normen en waarden, beeindigd gaat worden.
Dat kan alleen als u laat zien dat u hiermee ook begaan bent en bereid bent op deze bijzondere en belangrijke avond blijk te geven van uw belangstelling.
Aanvang is 20.00 uur in de kantine aan de Charloisse Lagedijk.
13:46 30-05-2013

Rene Hokke
Heel veel sterkte gewenst met uw Buitengewone Ledenvergadering, een triest einde van een mooie club.
Rene Hokke
Voorzitter TransvaliaZW 1905 19:55 27-05-2013

Stineke Borstlap
Het was wel even schrikken toen ik na lange tijd weer eens ging kijken hoe het gaat met het cluppie van m'n pa, Jan Borstlap. Jammer dat het zo moet eindigen. Ik heb als kind veel plezier gehad  op zaterdagmiddag aan de  Schulpweg. Wat kan je verder zeggen…..jammer, maar de recessie slaat ook bij sportverenigingen toe helaas. Wat blijft zijn mijn mooie herinneringen.
01:00 27-05-2013

Paul den Hollander
Wat een triest verhaal, om te moeten lezen dat m'n oude cluppie waar ik van de F-jes tot m'n 20-ste/21ste gevoetbald heb ter ziele gaat. 'K woon inmiddels 150 kilometer van Rotterdam verwijderd, maar las zo nu en dan toch nog eens op de website hoe het ging, dus dat was deze keer even flink schrikken.
'K heb fijne herinneringen aan vroeger (uitkijken naar uitwedstrijden bij Feyenoord, met een bus naar het jaarlijkse toernooi in Abcoude, penalty-schieten op Joop Hiele, Sinterklaas-vieringen, die achtelijk grote beker in de hoek achter de flipperkast, etc. etc.), 't is jammer dat er niet nog vele generaties kids hetzelfde soort herinneringen kunnen gaan opbouwen aan 'De Dijk' !!
19:39 26-05-2013

Bert Davelaar
Het is intens verdrietig dat TOGR definitief voorbij is.
Het is een mooie geste om het samen af te sluiten.
Jammer, dat ik het nu pas via de website lees. Ik had er best wat voor over gehad om alle leden (waarvoor het seizoen triest is verlopen) netjes schriftelijk uit te nodigen.
Onze meiden en ik zullen er niet bij zijn, gezien we het bericht nu pas lezen.
Een goede afscheidsborrel toegewenst.
08:26 20-05-2013

peter
goede morgen wie wil nieuwe seizoen in het 4e bij egelantierboys voetballen
01:17 20-05-2013

Peter Hartog
terechte vraag van Bart over het archief, de foto's, mooi als dat in de lucht gehouden kan worden, mogelijk kan er ook gedacht worden aan het stadsarchief als er materiaal ondergebracht 'moet' worden.
vriendelijke groet 
Peter Hartog

webm TOGR
Dag oude hoffotograaf/Bart,
Met het bestuur heb ik er al even over gesproken.
Ook mijn wens is het dat togr.nl  blijft bestaan. 
We gaan dit verder doorspreken met elkaar.
webm TOGR/Jenny 18:08 17-05-2013

D'oude hoffotograaf
'k Heb lang m'n mond gehouden, maar mij rest slechts nog één vraag: Wat gaat er met deze website www.togr.nl gebeuren? i.c. het onderdeel Fotoalbum/Archief......?
14:54 17-05-2013

peter diepenhorst
Beste leden, donateurs en symphatisanten,
Morgen is de kantine weer vanaf 13.00 uur open. Laat ons niet in de kou staan, maar laten we de laatste zaterdagen als TOG-ers laten zien dat we echte TOG-ers zijn ondanks alle tegenspoed. 
Het Bestuur 14:17 14-05-2013

loes
Is de kantine al weer open.
14:51 12-04-2013

peter diepenhorst
Beste TOG-ers,
Velen van ons zijn al bezig met het nieuwe seizoen. Dat jullie rondkijken is op zich logisch. Tegelijkertijd is de deadline van overschrijven pas 5 juni. Daar komt bij als TOGR echt omvalt dan vervalt deze deadline en kan er altijd worden overgestapt. 
De huidige stand van zaken is dat we nog steeds bezig zijn om te kijken of een doorstart mogelijk is. Voor 2 mei staat een ledenvergadering gepland. Dan hopen we witte rook te hebben. 
Elke zaterdag is de kantine open. Dus kom langs en steun TOGR.
Het bestuur  01:40 09-04-2013

Ramon ex G team
voetbalvereniging togr is nu Klaverjassenvereniging togr wat een onzin is dit zeg
16:53 01-04-2013

ruud
Oprecht bedroefd ben ik bij het toch nog plotseling overlijden van ONZE JOOP.
Ik herinner mij Joop als een zeer positief mens die veel voor TOGR betekende. Bij TOGR wordt uiteraard nog altijd met waardering over Joop gesproken.
Want TOGR was en is JOOP.
Joop bedankt voor wat je al die jaren hebt gedaan voor ONZE Club.
Tot Ons Genoegen Rotterdam 
11:13 27-03-2013

Job van den Bergh
Klaverjassen
Ondanks de sombere situatie van dit moment gaan we op vrijdag 5 april a.s. toch verder met Klaverjassen. En..... misschien is het juist extra belangrijk om deel te nemen. Want het is gewoon een  gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Ook een gelegenheid om tussendoor bij te kletsen over allerlei zaken en natuurlijk  de  mogelijkheid om lekker te klaverjassen.
Dus vrijdag 5 april om 20.00 uur allemaal komen. Deelname kost € 3.00 per persoon en er zijn voor de verloting in de pauze volop lootjes te verkrijgen voor € 0.50 per stuk waar leuke prijzen voor beschikbaar zijn.
13:08 21-03-2013

pj.diepenhorst
Beste leden,
Het is stil op het gastenboek. Maar achter de schermen wordt hard overlegd over een mogelijke doorstart. We hebben daar iedereen bij nodig. Net als de uitspraak tijdens de afgelopen ALV, moet iedereen ook nu zeggen Ja we gaan er voor. Geen Woorden Maar Daden dat geldt ook voor TOGR.
De bal zal helaas dit seizoen niet meer rollen, maar er zijn wel andere mogelijkheden om de club te blijven steunen. Zaterdag is de kantine gewoon open voor een bakkie, drankje of zo maar lekker bijkletsen en/of een kaartje leggen. Ook binnenkort weer darten en vergeet het klaverjassen niet.
Het Bestuur 13:58 20-03-2013

Winie
Sorry, dear webmaster,
Vrijwilligers is met dubbel l. Kun je dat nog aanpassen? Bij deze heb je mijn toestemming, Jenny.
Met vriendelijke groet,
Winie 18:58 19-03-2013

Winie Voogd
Een ieder heeft naar eer en geweten, en geweten is wat je zelf weet over jouw bedoelingen, gehandeld binnen TOGR. Verdriet, boosheid.....Respect voor allen die zich hebben ingezet voor deze, onze club. Metallica: But the memory remains. Vooral respect voor diegenen, waaronder het voor-vorige bestuur, die zich jarenlang hebben ingezet voor TOGR. Vrijwilligers.....
Winie Voogd 12:45 19-03-2013

Marc van der zee
Las tot mijn grote verbazing en tevens teleurstelling dat TOGR, de club waar ik mijn absolute voetballende hoogtepunt heb mogen beleven (met een team/trainers wat zijn weerga niet kent !!),ophoud met bestaan. Hoop dat er toch nog mensen/gemeente, met een goed hart, opstaan en de club nieuw leven inblazen want het is eeuwig zonde zijn als deze club ophoud 
met bestaan. "stand your ground !!"  Ruud en Ronald.   Heel veel sterkte en succes .. een "oud"
ploegmaatje !!
16:36 18-03-2013

Ronald Rijke
Heel erg jammer als het daadwerkelijk over zou zijn voor TOGR.
Ik heb het bij deze club ontzettend naar mijn zin en wil nog wel een paar jaar door.
In diverse media zag ik al berichten over alles wat fout is gegaan en wie dan de schuldigen zouden zijn, ik snap niet waarom dit nodig is.
Laten we niet met modder naar elkaar gooien en daardoor TOGR nog verder de grond in trappen, dit lijkt mij weinig tot geen zin te hebben in de situatie waarin we nu zitten.
04:48 16-03-2013

Ramon ex G team togr
SCHOK!!! geen club geen voetbal maar het erste van alles al die fijne mensen die zich keihard hebben ingezet voor togr maar het mog niet meer zo wezen beste leden ik hoop dat we elkaar tegen komen bij een andere club anders tot ziens en bedankt voor al de gezelligheid en warmte en bedankt voor al de mensen die het G voetbal mogelijk hebben gemaakt. Jeugd leden, ik heb met echt veel plezier met jullie gewerkt maar ook genoeg gelachen vooral die keer dat jullie cor professor noemden die zijn drankje heb laten ontploffen die was echt grappig. Jongens bedankt voor de leuke tijd. Aan al de trainers bedankt voor alles en heb zeker een hoop geleerd van jullie het gaat jullie goed. beste mensen van de kantine bedankt en het was echt gezellig vooral met zulke fijne mensen achter de bar. Aan al de bestuursleden bedankt en hopelijk tot ziens. Aan al de scheidsrechters bedankt. En tot slot bedankt aan alle sponsor leden en vrienden van het G team. 
Met vriendelijke groet Ramon G team Togr     

wim
Beste togr's ,
Ondanks dat het niet onverwacht is toch verdrietig om te lezen. Ondanks dat ik bij deze warme club maar aan ben komen waaien heb ik togr 20 jaar als mijn club beschouwd. De laatste jaren de club intensief via internet gevolgd.
Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken. Ondanks alle gebeurtenissen ook alle bestuursleden van de laatste jaren. zij waren toch diegene die ziel en zaligheid in de club staken.
Rest mij niets meer te zeggen dan het gaat een ieder goed.
14:47 15-03-2013

Winie Voogd
Maar, webmaster, verdriet moet kunnen worden geuit via een algemene site. Geen gescheld of verwijten. Dat is persoonlijk. Een ieder heeft recht op zijn of haar verdriet.
Met vriendelijke groet,
Winie Voogd 12:08 15-03-2013

pj.diepenhorst
Beste leden,
Het besluit dat is genomen betekent dat we niet meer op de velden mogen. We zijn nu een voetbalclub zonder voetbal, maar wel met een kantine.
De kantine blijft dan ook open. Klaverjassen etc. kan dus gewoon doorgaan.
We gaan nog ingesprek en kijken wat er nog voor jullie kunnen uithalen.
In ieder geval zal de jeugd, de G, de meisjes en het 4e en 5e de mogelijkheid krijgen om de competitie elders af te maken.
Meer informatie volgt zo snel mogelijk.
De Voorzitter 10:25 15-03-2013

webm TOGR
Anonieme berichten worden niet geplaatst.
21:47 14-03-2013

Han van Empel
Jammer dat er geen gepaste oplossing is gekomen. De herinnering blijft.
21:33 14-03-2013

Romy mc1
echt heel jammer dat togr gestopt is
togr blijft for ever in me hart <3 TOGR FOR EVER!!
20:05 14-03-2013

Dennis Bul
Krijg net het bericht dat togr niet meer bestaat.
Een groot stuk van mijn jeugd is er niet meer.
Triest.
17:13 14-03-2013

Hans Tindal
TOGR een begrip in Rotterdam Zuid bestaat niet meer. Dit is voor alle leden en betrokkenen bij TOGR verschrikkelijk nieuws. Wij leven met jullie mee.
Hans Tindal namens RSV Sperwers
17:08 14-03-2013

Loes Huijzers
TOGR is niet meer. Echt heel jammer, heb het jarenlang naar mijn zin gehad, zowel voor als achter de bar, het klaverjassen en de sociale contacten moeten we nu ergens anders gaan vinden. Zal het echt gaan missen.
16:54 14-03-2013

Ton van der Leeuw
Dit was het dan 
Ton van der Leeuw
16:22 09-03-2013

martin mulder
Van een achterstand van 4-0 terug komen tot 4-4 dat is de ware TOGR spirit
Mannen ik ben trots op ons !!
23:19 08-03-2013

D1
hey jongens heel succes met de wedstrijd.
Vriendelijken groet van Ramon G team
07:48 06-03-2013

Danny
Het 2e elftal heeft afgelopen zaterdag een verdiende overwinning weten te behalen tegen Bolnes. In de uitwedstrijd werd er nog onterecht verloren maar deze keer bleven de punten aan De Dijk met de eindstand 5-3.
Gefeliciteerd!! http://togr.mygb.nl/img/hail.gif
Overigens werd de wedstrijd gespeeld met één van 10 door Mike geleverde nieuwe ballen!! Mike bedankt! http://togr.mygb.nl/img/perfect.gif
11:19 25-02-2013

Danny
Ok, de wedstrijd van afgelopen zaterdag van het 2e was qua spel en uitslag niet best.
De afgelopen weken hadden we met een blessurevrije spelersgroep van 15 spelers toegewerkt naar afgelopen zaterdag.......... Helaas is de realiteit anders.
Aangevuld met 6 spelers van andere teams, en met maximaal 1 training per week bij een deel van de spelers in de benen gingen wij de strijd aan met Smitshoek. De strijd werd door Smitshoek gewonnen.
Rest niets anders dan die spelers die ons wederom hebben geholpen te bedanken!
16:46 22-02-2013

G team
ben 3 weken in capell maar ik kan niet mee spelle ik heb een ik blessure heb een gekneusten rip
sportiven groet Ramon

Job van den Bergh
Klaverjassen
Op vrijdagavond 1 maart gaan we weer gezellig klaverjassen. Iedereen is van harte welkom ook al ben je geen lid van TOGR. Het begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kantine open.
Femmy en Peter zorgen er voor dat de koffie klaar staat en het lekker warm is.
Voor 3 euro per persoon kun je de strijd aangaan met andere aanwezigen en aan het eind van de avond zal blijken of je in aanmerking komt voor de 1e prijs. Daarnaast zijn er volop prijzen te winnen in de loterij waar vooraf lootjes voor worden verkocht. We rekenen (en hopen) op veel bezette tafels.  
12:09 18-02-2013

fok els
na zaterdag is het blessure leed voor 2 weer verder opgelopen weer een man minder want na een leuke wedstrijd te hebben gespeeld (gescoord 2-1) raakte Daley geblesseerd en moest uitvallen eenmaal thuis werd de pijn steeds erger toch maar even een foto maken in Ikazia en ja hoor wat wij vreesde bleek waar te zijn Daley z,n 5e middevoets beentje gebroken zit nu 4 tot 6 weken in het gips balen als een stekker 
het is te hopen dat het gauw heelt en Daley weer lekker kan gaan ballen en weer deel uit kan gaan maken van het goede 2e elftal
17:11 16-02-2013

Danny
Ook deze week weer een prima prestatie van het 2e.
Ondanks dat er geen punten mee naar de dijk zijn genomen (2-1 verlies), zijn het vertoonde spel en de inzet redenen genoeg om tevreden terug te kijken. Zeker omdat we tegen de koploper speelden!
Ook deze wedstrijd waren er slechts 8 spelers van de selectie beschikbaar voor het 2e. Gelukkig was er weer aanvulling vanuit andere elftallen. Leroy, Stefan, Kuray en Jason bedankt!!
12:06 15-02-2013

webm
Hoi Anja,
Wat grappig om jouw bericht te lezen.
Als ik het goed heb ben jij dus een dochter van Adrie en Adrie?
Mijn vader was dan de oudste broer van jouw oma.
Groetjes
Jenny 03:23 15-02-2013

FINALE!!!
zaterdag finale G team kom ons steunen 
sportiven groet Het G team
23:49 14-02-2013

Anja
Per toeval op uw site terecht gekomen. Ik was beetje aan het googlen naar P.A. Luhrman en kwam uit bij een schitterende foto. P.A. Luhrman (leider) is mijn opa. Als klein meisje heb ik ook bij TOGR een piepklein balletjes mee mogen trappen. Toch wel een raar gezicht toen, een meisje met een lange blonde paardestaart tussen alle jongens. Wel hele leuke herinneringen aan die tijd.
Met vriendelijke groet, Anja Kramer 19:02 09-02-2013

Danny
Jaja, het 2e heeft weer eens 3 punten gepakt!
Vooraf zag het er niet naar uit. 8 spelers van de selectie beschikbaar voor het 2e... Gelukkig is het Ruud (i.s.m Patrick) gelukt om spelers van het 5e te regelen.
Na ruim 90 minuten samen bikkelen, afzien, strijd leveren en voor elkaar willen werken zonder te zeuren hebben we de 3 punten mee naar de dijk genomen!
Klasse mannen, bedankt!
15:29 06-02-2013

Ad van der Poort

Op 31 januari j.l. is op de leeftijd van bijna 84 jaar onze oud trainer Herman de Groot overleden. Dhr. de Groot is bij onze club begin jaren zeventig trainer geweest en later o.a. nog bij Rockanje, Maasdam, WFB en DHZ. 
Tot voor een paar jaar bezocht Herman de Groot nog met regelmaat thuiswedstrijden van ons eerste elftal. 
In zijn jonge jaren heeft hij betaald voetbal bij Feyenoord gespeeld als keeper.
Dhr. Herman de Groot is woensdag 5 februari in familiekring begraven in zijn woonplaats Rockanje.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het gemis van hun vader, schoonvader en opa.
12:24 22-01-2013

Job van den Bergh
De kerstboom staat in de tuin (of op straat), de sneeuwpoppen zijn al bijna gesmolten en de schaatsen liggen te roesten naast de voordeur omdat er veel onduidelijkheid is over alle risico's. En ook de bal rolt nagenoeg niet.  Maar wat natuurlijk wel gewoon door gaat is het Klaverjassen.
Op vrijdag 1 februari a.s. is het zover. Iedereen is weer van harte welkom en als het heel druk wordt gaan we gewoon wat dichter bij elkaar zitten (lekker warm). Peter en Femmy staan deze avond vanaf half 8 klaar om een ieder met open armen te ontvangen. Vanaf 8 uur kunnen we dan weer van start gaan met als doel een leuke prijs. Tussendoor natuurlijk ook de verloting met aantrekkelijke prijzen. Echt een avond om voor weinig geld (deelname is 3 euro per persoon) er lekker even tussenuit te zijn. Dus tot ziens op 1 februari.
de Klaverjascommissie 14:06 20-01-2013

Stefan
Ja Eva , ik train ze nu haha , Remy is van harte welkom hoor haha  http://togr.mygb.nl/img/tongue.gif
10:30 18-01-2013

eva
hallo beste mensen,
hoe is het met jullie? hebben jullie toch weer een E team? veel voetbal plezier. groetjes
17:40 05-01-2013

martin mulder
TOGR gastvrij zeker maar zeker NIET ROOKVRIJ !!!!!!!!!!!!
16:56 02-01-2013

Trainer D1
Voor alle leden van TOGR, een sportief nieuwe jaar toegewenst.
http://us.123rf.com/400wm/400/400/designsstock/designsstock1210/designsstock121000120/15787516-happy-new-year-2013-golf-sport-conceptual-image.jpg

23:34 28-12-2012

Job van den Bergh
Klaverjassen
Op vrijdagavond 4 januari 2013 staan om 8 uur de tafels in de kantine alweer voor de 5e keer opgesteld voor het maandelijkse Klaverjastoernooi. En..... we kunnen nog spelen onder de Kerstboom want die blijft staan tot na de Nieuwjaarsreceptie. Het is alleen  géén  oliebollentoernooi want daar krijg je alleen maar vette handen van en dat is niet prettig bij het kaarten. Ook nu kunnen er weer voldoende mensen meedoen aan dit spannende spel. Deelname kost € 3.00 per persoon. Tijdens het Klaverjassen is er een verloting met erg leuke prijzen waar vooraf lootjes voor worden verkocht. De winnaars van het Klaverjassen ontvangen uiteraard ook een leuke prijs. 
Dus iedereen weet wat hem/haar te doen staat op 4 januari 's avonds om 8 uur!!!!! 
 22:22 24-12-2012

patrick
hoi ik ben patrick nassy  Verzamelen op de club zaterdag 5 januari half elf (10:30 uur)
en we spelen om twaalf uur.jullie spellen teegen ons neptunes schiebroek   ui rotterdam   GROERTJES VAN PATRICK NASSY

Ronald Rijke
G1 najaarskampioen !!! we hebben een gezellige zaterdag gehad, iedereen bedankt hiervoor.
20:05 16-12-2012

Bert Davelaar
“The end is where we start from”

Ik wil u niet vermoeien met woorden van T.S.Eliot, maar de manier waarop onze meiden het jaar 2012 beëindigden, vormt een mooi startpunt voor het komende jaar.
     Al vroeg stonden we op het veld bij DCV (Krimpen aan de IJssel). Gelukkig waren de meiden wakkerder dan één van onze chauffeurs (‘gaap'…) die zomaar een afslag voorbijreed. Vanaf het eerste fluitsignaal waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Met een droge knal verschalkte een van de beste speelsters van DCV onze keepster (al moet gezegd dat Lyanne weer een knappe partij keepte). Maar gelukkig gingen de koppies niet hangen. Naomi gooide er nog eens extra de beuk in en Vera werd steeds gevaarlijker. Nog geen 5 minuten na de openingsgoal, maakte Vera gelijk. En hoe! Ze kapte haar tegenstandster uit, sprintte richting de goal met de bal aan de voet en schoot de bal met de buitenkant van haar voet in de uiterste hoek. Weergaloos, een' Ibra-achtige' actie! Vera bleek sowieso onstuitbaar, al stond de keepster van DCV een paar keer succes in de weg. Voor rust knalde ze toch nog de tweede erin. Haar pracht schot werd in eerste instantie nog gekeerd, maar op Vera's tweede inzet had de keepster geen antwoord. 1-2 ruststand…
     Na de rust had TOGR een overwicht. Vera kwam een paar keer goed door en gaf puike voorzetten, maar helaas gingen de schoten van onze meiden er niet in of kregen ze hun voet net niet tegen de bal. Achterin hielden Hanna en Liza de aanval van DCV goed in bedwang en viel er eens een gaatje, dan was daar Lyanne nog. Toch begon aan de kant ‘het billen knijpen', want bij sommige meiden raakte de pijp wat op. Gelukkig had Joël nog een geheim wapen achter de hand. Na lange tijd wissel te hebben gestaan, kwam Lise erin. En zij verraste ons allen en ontpopte zich als een ware ‘box to box' speelster. Zij dook op voor de goal van DCV en hielp de verdediging knap mee.  Aan het eind van de wedstrijd werd het nog even spannend. Een corner van DCV… gelukkig onderschepte Hanna de bal en gaf na een paar reuze passen een lange pass op Vera, die er razendsnel vandoor ging en beheerst de derde erin schoot. 1-3 een mooie afsluiting van 2012. Joël bedankt voor al je inzet, het G-team, van harte gefeliciteerd, kampioenen! En alle voetballiefhebbers: een goed 2013 toegewenst, met veel voetbalplezier!
16:13 14-12-2012

Ramon
Hier zijn eigelijk geen woorden voor maar toch wil ik laten weten aan alle nabestaanden van de grensrechter heel veel sterkte. 
Van Ramon G Team /oud trainer T.OG.R. 
 17:13 12-12-2012

pj.diepenhorst
TOGR gaat met zn tijd mee. 
Vanaf nu is TOGR ook te bewonderen op facebook. Het twitteraccount bestaat al iets langer.
Dus blijf op de hoogte en volg TOGR.
Het Bestuur 19:11 11-12-2012

pj.diepenhorst

Bezinningsmoment 8 december 2012
Zonder respect geen voetbal
De voetbalvrije zaterdag als gevolg van de tragiek in Almere is voor het bestuur aanleiding geweest om een bezinningsbijeenkomst met haar kaderleden te organiseren. In samenwerking met de commissie normen en waarden waren een aantal stellingen opgesteld waarover met elkaar werd gediscussieerd. 
De bezinningsbijeenkomst werd gestart met 1 minuut stilte en een korte inleiding van de voorzitter. De kern van deze inleiding bestond uit een deja vu bij de tragiek van vorig waarbij een aantal spelers van het B-team van TOGR ook excessief gedrag hebben getoond en ten gevolge daarvan indirect ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Ook toen stonden de kranten bol van afschuw over dit gebeuren. Ook toen werd er gesproken over strenger en langer straffen. 
Al deze maatregelen hebben er niet toe geleid dat het excessief gedrag is uitgebannen. Die illusie moeten we ook niet hebben, maar we moeten wel met zijn allen proberen het te kanaliseren. TOGR moet daar het voortouw in nemen. Het is geen voetbalprobleem alleen, het is een maatschappelijk probleem. 
Hierna gingen trainers/begeleiders aangevuld met de wedstrijdsecretaris, wedstrijdscheidsrechters, overige kaderleden, leden van de cie normen en waarden en bestuursleden aan de hand van stellingen met elkaar in discussie. 
Kernpunten uit deze discussie waren de prestatiedrang en het kopieergedrag van kinderen. De houding van de ouders langs de zijlijn. De leeftijd van deze jongeren. Het cultuuraspect. Veel allochtone jongeren leven in verschillende werelden.
Concluderend: Er moet meer worden ingezet op ouderbetrokkenheid, coaching van het kader , maar vooral duidelijkheid in straffen en juiste communicatie. Protocollen zijn mooi, maar ze moeten wel duidelijk zijn en gehandhaafd worden.
Ook zou men meer tools willen krijgen om met dergelijke jongeren om te kunnen gaan. Een idee was onafhankelijke mensen in te zetten bij thuis- en uitwedstrijden om te rapporteren over de wedstrijden. Om zo eerder te kunnen grijpen bij negatief gedrag. Ook was het een idee om via een evaluatieformulier het gastspelende team te vragen hoe zij de wedstrijd hebben gevonden. 
De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak een dergelijke bijeenkomst niet eenmalig te houden, maar een aantal malen per jaar. 
Voor degene die dit gemist heeft is er een herkansing eind januari 2013.
Het bestuur 

10:20 07-12-2012

pj.diepenhorst

"Zonder respect geen voetbal"
Met deze tekst wil de KNVB de discussie binnen de clubs aanwakkeren. Het bestuur van TOGR heeft daarom ism de Commissie van Normen en Waarden besloten om morgen een bezinningsmoment in te lassen. Van 12.00 - 1400 willen we met elkaar in gesprek gaan over het thema.
   Het programma is als volgt:
Thema: Zonder respect geen voetbal: (tekst poster KNVB)

12.00- 12.05: Uitleg het waarom van dit bezinningsmoment + 2 minuten stilte
12.05- 12.15: Kort betoog over verloedering
12.15- 13.45: Zonder respect geen voetbal
                    - vragen: is het terecht dat de competitie stil is gelegd
                                 hoe gaan wij met elkaar om
                                 hoe kunnen het voetbal weer leuk maken
13.45-14.00: Afronding
Toon respect en praat mee!
Het bestuur

09:21 07-12-2012

ruud boessen

Beste Rob en Michael,

Ik wil jullie alle kracht  toe wensen met dit verlies,
Ik kan hem nog wel vaag herrineren maar hij was wel altijd heel positief over michael maar zeker over jouw keepers werk.
Sterkte met dit verlies 
Groet Ruud Boessen 22:20 05-12-2012

Rob/Michael Verhoef

Ik wou even een berichtje achterlaten voor de gene die de opa van Michael Verhoef gekend hebben. Opa was altijd bij de wedstrijden van zijn kleinzoon toen deze bij T.O.G.R speelde.
Opa, Willem Oostrom is vandaag overleden in het Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer om 0.45 uur. Voor de gene die hem nog ken of een warm hart toe draagt bji deze vast bedankt.
Rob en Michael Verhoef. 09:29 05-12-2012

pj.diepenhorst
Beste TOGR-leden
De KNVB heeft vanwege de trieste omstandigheden van afgelopen weekend het hele programma voor a.s. zaterdag en zondag afgelast. Wij als bestuur ondersteunen dit van harte.
Dit hoort niet op de velden of waar dan ook plaats te vinden.
Wij ondersteunen dan ook de oproep om a.s. zaterdag de kantine te openen om met elkaar hierover in gesprek te gaan. 
Het Bestuur 12:13 04-12-2012

Bert Davelaar

Don't  give up… 

Zaterdag (1 december) moest MC1 aantreden tegen de meiden van Naaldwijk. Vorig jaar delfden we het onderspit tegen hen. Dit seizoen is Naaldwijk de competitie sterk begonnen. Bovendien misten we een aantal basisspeelsters: Noa is nog geblesseerd, Hanna was op ‘spacemissie' met school, Naomi is er als een Pijl vandoor gegaan. Maar goed, we hadden Femke te leen. Ze staat als korfbalster te boek, maar doorziet het voetbalspel ook, al was het wel even wennen. In de eerste helft hielden onze meiden lang stand. Een pracht schot van Vera had ons zelfs op een voorsprong kunnen zetten, maar de poeier spetterde op de lat uiteen. Pas na 20 minuten moesten we buigen. Het al zo broze zelfvertrouwen knakte en daarna ging het snel: 0-4 bij rust. Of toch 0-5? De meningen lopen uiteen…  Het zit namelijk zo: Op het laatste moment bleek dat scheids Joop niet aanwezig was, in allerijl hebben we Martin Mulder van zijn barkruk getrokken. Hij floot niet onverdienstelijk, integendeel! Alleen het bijhouden van de stand is moeilijker dan je denkt…
     In de kleedkamer wachtte de meiden een donderpreek. Joël – fanatiek als altijd – barstte in woede uit. ‘Verliezen mag – zeker, als de tegenstander een maatje te groot is – maar opgeven mag niet!' Of zo'n speech effect heeft? We zullen het zien… 
    In de tweede helft werd er gestreden voor elke meter. Soms kwam dat Lise op een buil te staan, Melissa op een zere enkel… Met een wondermooie goal maakte Naaldwijk 0-5 (of toch 0-6, Martin?). De Naaldwijkse krulde de bal prachtig in de verre bovenhoek, net onder de kruising. Jammer, dat deze goal niet te zien was bij Studio Sport. Had Joël Vera in de rust nog in de verdediging geposteerd, de invalcoach vond het heilzamer Veer weer in de spits te laten opdraven. Het betaalde zich uit, een mooie aanval van onze meiden kwam bij Vera terecht, die de bal beheerst in de hoek plaatste. De eer gered… De tweede helft Naaldwijk op 1-1 gehouden, een prestatie meiden! En vergeet de les niet: ‘don't give up!'
16:55 03-12-2012

togr 5

lekker hoor!
op naar de finale http://togr.mygb.nl/img/biggrin.gif
de dubbel voor togr5

22:00 01-12-2012

Patrick

TOGR – Lyra 3-2 (rust 2-2)

Rotterdam, Zaterdag 1 december. 
TOGR 5 heeft zich geplaatst voor de 4e ronde van de beker! Na een,  noem het maar gewoon, dramatisch begin stond TOGR binnen 10 sec als met 0-1 achter. Ondanks de achterstand was TOGR de betere ploeg. De 0-2 voor Lyra. was dan ook zeer tegen de verhouding in. Volgens veel  TOG'rs was het buitenspel maar de grensrechter stak zijn vlag niet omhoog en de scheidsrechter kon geen buitenspel waarnemen. Juist na de 0-2 of misschien wel juist daardoor werd het spel van TOGR wat rommeliger en kreeg Lyra een korte periode het betere van het spel. Mede doordat ze vroeg op de bal gingen jagen. Gaandeweg wist TOGR weer onder deze druk uit te komen door niet de lange bal te hanteren maar de combinatie te blijven zoeken. Hierdoor nam de druk van Lyra enigszins afnam  en kreeg naarmate de wedstrijd vorderde TOGR weer het betere van het spel. Dit resulteerde halverwege de 1e helft in een grote kans van Serdal. Helaas was deze kans nog niet aan hem besteed. Een paar minuten later kreeg Serdal na een mooie combinatie de bal goed aan gespeeld, draaide zich weg van zijn tegenstander en schoof deze laag rechts in de hoek. Gezien het spelbeeld was deze aansluitingstreffer absoluut verdiend. Na de 1-2 werd het veldspel van TOGR beter en beter waardoor de gelijkmaker niet uit kon blijven. Nog voor de theepauze was het wederom Serdal die de bal op zijn pantoffel nam en de 2-2 aantekende. 
TOGR was duidelijk uit de kleedkamer gekomen voor de winst. Vanaf het begin van de tweede helft was TOGR “heer en meester” op het veld . Niet omdat Lyra niet goed voetbalde maar zij waren niet opgewassen tegen de strijd en het goede combinatievoetbal van TOGR. Het spel speelde zich dan ook voornamelijk op de helft van Lyra waarbij de spelers van TOGR vrijwel elk duel van belang wonnen. Dit resulteerde dan ook in een aantal kansjes en kansen. Toch duurde het nog tot halverwege de tweede helft voordat Koray met een prachtige sleepbeweging / lob combinatie (of zo iets J )de 3-2 voor zijn rekening nam. De spaarzame uitvallen van Lyra werden zeer goed opgevangen door de solide verdediging waarbij Keper Stefan als extra aanspeelpunt kon worden gebruikt. Met nog 4 minuten op de klok had TOGR de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Na een fraaie combinatie over rechts ontstond een goede mogelijkheid op de 4-2 maar in plaats van de bal breed te leggen in de 16 (zeker twee vrijstaande TOG'rs) koos Koray opnieuw voor de sleepbeweging / lob. Helaas eindigde deze poging in schoonheid en belande op het dak van het doel. Met nog een paar “wanhoopspogingen” van Lyra zonder echte gevaarlijk te worden werden de laatste minuten volgemaakt. Na 90  minuten maakte de uitstekend leidende scheidsrechter een einde aan deze bekerkraker en  kon TOGR feest gaan vieren. De vierde ronde is bereikt!!!
Ik ben trots om vandaag deel uit te hebben gemaakt van een van de beste wedstrijden ooit van het 5de. Zo niet de beste! Iedereen heeft er voor gevochten zonder het hooft te verliezen. Ook niet na de vroege 0-2 achterstand. Ik heb genoten van ons spel. Mannen echt GROTE KLASSE 
De aanvoerder

Job van den Bergh
Op vrijdag 7 december is het weer zover. De tafels staan op een welkome manier opgesteld in de kantine. Het licht is aan, de kachel brand en Femmy en Peter zorgen voor een gastvrije ontvangst. We gaan weer van start met een spannende klaverjascompetitie.
Natuurlijk wil iedereen hier aan meedoen en dat kan want we hebben tafels genoeg. Het begint om 8 uur 's avonds en rond een uur of 11 is het afgelopen. We spelen voor leuke prijzen en tussendoor doen we ook nog een gezellige verloting met gekke prijzen. Dit is echt zo'n avond die je beslist niet wil missen.

18:04 28-11-2012

Trainer F1

Beste ouders/spelers F1,
Zaterdag hebben we een oefenwedstrijd geregeld voor de F1 tegen DEH.
De wedstrijd begint om 10.00 en de spelers moeten uiterlijk om 9.00 aanwezig zijn !
Groetjes Trainer  http://togr.mygb.nl/img/perfect.gif

21:00 27-11-2012

WIM

Goedenavond,
graag zou ik willen weten of uw 1e elftal de thuiswedstrijden op natuur- of kunstgras speelt, alvast bedankt, met vriendelijke groet,
Wim

ruud boessen

Beste Tog'ers
Tijdens de koude woensdag avond van jongst leden woensdag waar onze jeugd zich uit de naad heeft gelopen om een bedrag bijeen te lopen voor mooie trainigs kleding.
Nou mensen ik kan u melden dat het een daverend sucses is geworden en dat we op korte termijn de gehele jeugd gaan voorzien van TRAININGPAKKEN geheel bijeengelopen door onze eigen jeugd
Kinderen en begeleiders en ouders,opa en oma ooms en tantes plus vrienden van TOGR 
Bedankt voor de inzet en ........word vervolgd want het volgende traject zal zijn een sponsor loop voor de jeugdkampen die we willen gaan organiseren.
Groet Ruud Boessen 23:33 24-11-2012

Bert Davelaar

“Een keeper is letterlijk en figuurlijk een dwarsligger.”

Aan deze memorabele woorden van Hans van Breukelen moest ik zaterdag denken. Onze spits Vera kwam verschillende keren in scoringspositie: De ene keer lukte het net niet om vanuit een scrimmage op doel te schieten, een andere keer schoot ze hard in het zijnet, maar de meeste keren stuitte ze op de keepster van ASW. Met haar fabuleuze reddingen maakte de ASW-goalie onze Vera moedeloos, zodat ze steeds ‘vreemdere schoten' ging lossen (of stond haar vizier niet op scherp?). Onze eigen ‘dwarsliggers' waren zaterdag helaas afwezig. Naast de langdurige afwezigheid van onze keepster Chelsea (sterkte meid!), was ook haar vervangster Lyanne vandaag niet aanwezig. Uiteindelijk wilde Romy de honneurs wel waarnemen, moedig, maar niet gemakkelijk! De 0-1 valt wat ongelukkig, maar de tweede tegengoal hebben we helemaal aan onszelf te wijten. Na een overtreding van Hanna fluit de scheidsrechter terecht: Vrije trap. Niets aan de hand, alleen iedereen gaat staan kijken… ‘Ik stond erbij en ik keek er naar' hoe een speelster van ASW de vrije trap prachtig achter Romy kegelde. Dom, dom, dom… om zo door onoplettendheid de wedstrijd uit handen te geven. Ruststand 0-2. In de tweede helft loopt ASW uit naar 0-5, een enigszins geflatteerde uitslag. In Melissa hadden we vandaag een taaie verdedigster, in mijn ogen was ze  ‘the girl of the match'. En van jou, Romy, vond ik het top dat je de keepershandschoenen aantrok. Was er voor de TOGR-liefhebber dan niets te genieten? Jawel hoor, aan het eind van de wedstrijd trakteerden onze meiden de fans nog op een fraaie aanval. Lise jaagt door op links, eindelijk zonder vrees, bereikt met een pass Tessa, die de bal bij zich houdt en keurig voorzet op Vera, knal boem paal… pech. Zelfs een eretreffer is ons niet gegund. Wat een dwarsligger die paal!
20:46 24-11-2012

Trainer D1
Beste TOG-leden,
Allereerst willen wij Ramon bedanken, is komen kijken naar onze wedstrijd en ons complimenteert met ons spel....bedankt VRIEND en trouwe supporter.... http://togr.mygb.nl/img/perfect.gif
Ouders ook bedankt voor jullie steun aan de zijlijn....en daarbuiten.
En nu mijn jongens ,ik ben supertrots op jullie....het was een mooie wedstrijd.We gaan ons hier en daar wat verbeteren zodat we kunnen laten zien wat we met z`n ALLEN kunnen .
Zie jullie bij de training maandag.
De coach  http://togr.mygb.nl/img/cool.gif 21:31 23-11-2012

D1 geweldig
Aan al de jongens van de D1 en natuurlijk de trainer van harte Gefeliciteerd met jullie geweldige overwinning ik zat op de tribune en echt ongelofelijk hoe jullie vooruit zijn gegaan ik zat echt met kippenvel op de tribunen en ik ben echt trots wat de D1 heb bereikt maar dat komt door een strengen maar oprechten trainer super hassan ga zo door en D1 luister goed naar jullie trainer want hij weet echt waar die over praat verder nog heel veel succes met een sportiven groet van Ramon van het G team. 19:30 20-11-2012

Jasper
Makkelijk om te weten, de keuken sluit op zaterdagen 1 uur en 15 minuten na afloop van de laatste gespeelde thuiswedstrijd doch uiterlijk om 17.30 uur.
Zo zal zaterdag de keuken sluiten om 15.00 uur daar de wedstrijd van het 4e om 13.45 eindigt.
22:53 17-11-2012

Bert Davelaar

‘k Ben toch zeker Sinterklaas niet…

Op het moment dat de goedheiligman met zijn pakjesboot aanmeerde, speelde TOGR MC1 voor Sinterklaas. De meiden van Wateringse Veld waren de gelukkigen. In de eerste helft viel het nog wel mee. Alhoewel, de gebruikelijke passie ontbrak bij onze meiden. En – het moet gezegd – we misten de strijdlustige Liza (net geopereerd) en Noa (vocht in haar knie, waarschijnlijk een verrekte knieband). Beterschap meiden! Een enkeling haalde wel haar niveau: Naomi Pelle liep weer de longen uit haar lijf en Lise behield enkele keren prachtig het overzicht om een medespeelster de diepte in te sturen. Halverwege de eerste helft dwarrelde een vreemd afstandsschot er zomaar in. Wij stonden erbij en keken er naar: ‘dank u, Sinterklaasje!' 0-1 achter bij rust, dan denk je toch ‘er kan nog van alles gebeuren, de ploegen zijn aan elkaar gewaagd, wat meer strijd en wie weet.' Helaas lag de 0-2 er enkele minuten na de pauze al in. Weer van afstand. Hanna en Melissa liepen elkaar in de weg, uiteindelijk greep geen van beiden in en had Wateringse Veld vrij spel. Toen de 0-3 ook nog op een presenteerblaadje richting de Haagse meiden ging, brak het Sinterklaasfeest pas goed los… In totale wanhoop (of toch nog niet geheel nuchter?) wisselde coach Joël keepster Lyanne voor Tessa om een keer te brengen. Helaas, wat Lyanne ook probeerde, het mocht niet baten. Arme Tessa kreeg nog twee ballen om haar oren en één keihard op haar knie, zodat de bal per ongeluk het doel in stuiterde: 0-6… Het is de Haagse meiden gegund, want het is een leuk stel, samen met hun toeschouwers. Maar wat ons betreft: Dit was een wedstrijd om snel weer te vergeten, maar goed, soms speel je voor Sinterklaas…   
19:27 12-11-2012

Bert Davelaar

Een man mag niet huilen…

Ooit zong de Rotterdamse Jacques Herb ‘een man mag niet huilen'. Welnu, zaterdag heb ik een man zien huilen. Was het voetbal dan om te huilen? Ach, onze meiden streden voor de bal, dat zeker, vooral Naomi ging er flink tegenaan, maar over het geheel genomen was de wedstrijd niet om aan te zien. Het was een soort ‘hotseknotsbegoniavoetbal', om maar eens een term te gebruiken die wijlen voetbaltrainer Bert Jacobs de wereld in geholpen heeft. 
Je zag bijna niemand rustig een bal aannemen en lopen met de bal. De grote dames van VVK Schiedam rosten elke bal weg, met wel lichaamsdeel dan ook. En onze strategie - de lange bal op Vera en Noa - werkte niet, want de meeste lange ballen passeerden de achterlijn. Was het veld zo klein? Het leek er op…  Tactisch was het vandaag niet zo best van onze kant. Maar ja, wat wil je ook zonder ons tactisch meesterbrein Joël! We kwamen nog wel op 0-1 door Vera, wie anders? Met die stand zochten we de kleedkamers op. In de 2e helft kwamen de grote meiden langszij. Hun trainer juichte! Even later dwarrelde een afstandsschot het goal in: 2-1. Volkomen onnodig, zwakker waren we zeker niet. Gelukkig perste Noa er nog een eindsprint uit, zette goed door bij een duel met de verdedigster en frommelde de bal langs de keeper: 2-2. Even later klonk een vreselijke kreet over het veld: er was iets mis met Noa's knie. Het zag er niet best uit. Noa, we wensen je sterkte en hopen dat je snel weer van de partij bent. Bij het laatste fluitsignaal stond het 2-2. Toch knap meiden: Vier punten overhouden aan de dubbele confrontatie met de dames van VVK. ‘Een man mag niet huilen', de trainer van VVK kon zijn emoties niet meer bedwingen en liet de waterlanders stromen…  http://togr.mygb.nl/img/cry.gif
13:40 09-11-2012

Bert Davelaar

Oh oh Den Haag

Altijd gezellig: om 19.00 uur een wedstrijd in Den Haag. Daarvoor zeg je toch voor een keer al je werkzaamheden af?  Dinsdagavond 6 november was het zover! Maar met welk team gaan we de Wateringse wei in? Drie van onze meiden zijn op schoolkamp. Chelsea is al langere tijd uitgeschakeld en tot onze schrik velde buikgriep onze Hanna. Niet getreurd: We doopten Mark om in Marcia en hadden zo een perfecte ‘keepster'. Zodoende kon Lyanne - helemaal overgekomen uit Zierikzee, wat een toewijding! - nu haar voetbalkwaliteiten gaan tonen.   
     Zachtjes tikt de regen tegen de autoruit, de wind waait door de bomen, het heerlijk voetbalavondje is gekomen.  Even na zevenen arriveerden we… het  zachtjes regenen was ondertussen ‘plenzen' geworden. De ontvangst was gastvrij en tegen half acht klonk het fluitsignaal.
De beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Al kreeg TOGR de beste kansen – mede door het windje mee en de geniale steekballen van Lyanne! Helaas hield de Wateringse keepster met kunst-en-vliegwerk haar goal schoon. Een uitbraak van de Wateringse meiden werd goed afgerond. 1-0 achter. Even knapte er wat, maar al snel hervonden onze meiden zich. Niet veel later tekende Vera de gelijkmaker aan. Knap werk, dames! 
   ‘Ga op die pinda af!' Nee, Joël: een meisje is een meisje, een pinda een noot! Gedecideerd berispte de scheids onze coach, die zich van geen kwade bedoelingen bewust was. Maar als lid van de commissie Normen en Waarden kon ik de stellingname van de man in het zwart enkel prijzen. Maar door het ‘pinda-incident' zag onze coach niet eens dat Lyanne de tweede goal erin tikte. ‘Wat is er aan de hand?' ‘We hebben gescoord, man!' Ruststand 1-2.
    Na de pauze de kou weer in. TOGR leek stand te houden… ook met tegenwind. Romy ging voor in de strijd en vuurde haar medeverdedigsters aan.  Helaas kregen onze meiden een dip. Even lukte er niets meer, geen pass kwam aan, geen tackle lukte meer. En in die pakweg tien minuten, vielen er drie doelpunten. Wat Marcia (Mark) ook probeerde, na menig pracht save moest ook hij ondervinden hoe spekglad de bal wel niet was.  4-2 achter… de kopjes gingen hangen, nat en koud. Maar door de felle aanmoedigingen van coach en supporters zetten onze meiden nog een slotoffensief in. Ze knokten er weer voor, Liza was overal te vinden op het veld, Melissa en Tessa liepen de longen uit hun lijf.  Met een beetje geluk hadden we nog de aansluitende treffer gemaakt of meer… maar het mocht niet zo zijn. Een mooie wedstrijd zat er op. Pokkenweer, dat wel, maar het was weer eens beregezellig in Den Haag of niet ‘matties'?

11:51 04-11-2012

pj.diepenhorst

November proefmaand TOGR bereikbaar via Krabbedijkestraat
De maand november is TOGR ook te bereiken via de Krabbedijkestraat.
Op maandag en woensdag kunnen leden zich melden om 18.15 uur bij de poort van Tussendael (de Zorginstelling naast TOGR) 
Het Bestuur van TOGR
Meer info via het bestuur. 20:51 03-11-2012

Bert Davelaar

Toch winnen…  TOG!

‘Het was niet best vandaag!' Wat? Het weer! Maar ook het voetbal van onze meiden was vandaag niet van het hoogste niveau. De wedstrijd tegen DCV MC2  golfde het eerste kwartier gezapig op en neer, totdat… een bal zomaar langs onze verdediging glipte en de spits van DCV toesloeg. Al stuitte ze eerst nog op onze Lyanne, in tweede instantie rolde de bal er alsnog in. Een fout? Van wie? Nou, van die man achter het doel, die niet duidelijk genoeg schreeuwde ‘naar rechts!' Want juist van die kant dook de aanvalster op. Na de tegengoal kwam Vera erin. In het begin oogde ze nog wat onzeker vanwege haar operatie. Haar eerste knal werd nog prachtig gestopt, maar toen de scheidsrechter gedecideerd floot voor hands, schoot Vera de vrije trap er snoeihard in. Ruststand: 1-1. De thee en de donderspeech van Joël hadden onze meiden goed gedaan. Er volgde een fase waarin TOGR goed combineerde. Lise gaf weer enkele mooie ‘passjes', maar helaas, het laatste tikje ontbrak. Totdat de keepster van DCV voor het eerst in de fout ging en de bal losliet. Noa was er als de kippen - of als de ‘Boessens' - bij om de bal er in te tikken: 2-1! Halverwege de tweede helft kantelde de wedstrijd. Om een mysterieuze reden werden onze meiden slordiger, er vielen gaten en plots konden de meiden van DCV het ene schot na het andere op ons doel richten. Gelukkig keepte Lyanne een beresterke partij en - zo vermoed ik - zat  er een engeltje op de lat om alle ballen naast de goal te kijken. De laatste 5 minuten begonnen onze meiden weer flink te bikkelen en kwam de overwinning in zicht. Zelfs op een ‘off day', waarop het allemaal niet gaat als je zou willen, toch de winst pakken, dat is een prestatie op zich! De neuzen uit de hoofdstad zouden er maar al te blij mee zijn als ze een voorsprong zo konden vasthouden als jullie. Meiden, jullie hebben het weer geflikt: in de C, 6 punten uit twee wedstrijden! TOGR is trots op jullie.
21:56 30-10-2012

Trainer F1

Geweldige eerste overwinning F1 ,
Het leek even erop uit tegaan dat de F1 zou verliezen met 2-1 tegen een zestal van RVVH F4 maar 5 minuten voor tijd werd de tussenstand volledig omgekeerd naar een 5-2 overwinning , geweldige slotfase dus . 
Gefeliciteerd F1 !
16:48 29-10-2012

Trainer F1

Bericht voor ouders/verzorgers F1 spelers , 
Dinsdag avond om 18.30 is er een inhaalwedstrijd voor de F1. Ik wil iedereen om 18.00 op de club zien , anders wat eerder. We spelen tegen RvvH F4 .
Stefan Luhrman
19:29 27-10-2012

Danny

Mannen van het 2e, eindelijk de 1e overwinning van dit seizoen. Vaker hadden wij de 3 punten verdiend maar stonden we met lege handen. Vandaag dus niet! Prima prestatie, dat er nog maar veel punten mogen volgen.
Danny 12:05 25-10-2012

Henk Tellekamp

Beste D1 spelers/trainer;
Bedankt voor de voor mij zo mooi gelopen dag. Jullie hebben je perfect
gedragen. Geweldig, en dan ook een uit Limburg terugkomen met 3 punten.
Nogmaals hartelijk dank, ook de meegereisde ouders/supporters en overige begeleiding.
Henk Tellekamp

11:53 18-10-2012

Job van den Bergh

Klaverjassen
Op  vrijdag 2 november  a.s. is alweer de derde klaverjasavond van het seizoen. Helaas viel tijdens de vorige avond (5 oktober) de opkomst erg tegen, maar deze was aan de andere kant verklaarbaar omdat toen van 13 personen bekend was dat ze er niet konden zijn. Een reden te meer om nu wel allemaal aanwezig te zijn. Minstens zes tafels staan klaar om iedereen een plek te geven en we zetten er met plezier nog een aantal tafels bij. We gaan weer om 8 uur van start en het kost € 3 per persoon. Er zijn ook lootjes te koop waarvoor we een aantal leuke prijzen beschikbaar hebben. Dus..... allemaal komen op 2 november.

TRAINER F1

Ouders/spelers F1 , 
Ik ben er zaterdag niet dus ik heb aan een paar ouders gevraagd of ze het eventjes voor me over willen nemen , zaterdag dus 7.45 aanwezig . Daarnaast is er in de week na aankomende wedstrijd GEEN TRAINING en die volgende zaterdag GEEN WEDSTRIJD . Een weekje vrij is ook wel eens lekker . 

Groetjes Trainer.

12:58 17-10-2012

Hassan Trainer D1

Beste togr leden en lezers van het gastenboek.
Allereerst wil ik de sponsors (Jessica en Lenny) en club (Ruud) bedanken voor het outfit dat we hebben gekregen.
En ten tweede m`n spelers die hebben laten zien wat je allemaal kan in een wedstrijd ,als de trainingen goed en soepel verlopen.En daar ben ik trots op.....het gaat de goede kant op.
En Joel bedankt jongen ..... wij vinden jouw reactie leuk en daarom wensen mijn JONGENS jouw MEIDEN ook veel succes http://togr.mygb.nl/img/wink.gif.En nu op naar de volgende wedstrijd.

De Bondscoach  http://togr.mygb.nl/img/cool.gif

23:36 14-10-2012

joel trainer mC1

namens de trainer van het meidenelftal wil ik bert davelaar bedanken voor de mooie tekst die hij op de site heeft gezet en voor de meiden me respect want wat hebben jullie geknokt voor die punten ben TROTS op jullie!!!!!!!!!!!!!!!!!  http://togr.mygb.nl/img/hail.gif tevens wil ik ook het D elftal feliciteren met hun behaalde overwinning ga zo door heren!!!!!!! 

en meiden heb er vertrouwen in dat we meer punten gaan pakken ,,,,

gr joel

15:08 14-10-2012

Bert Davelaar

Sensationeel: Wij zijn klein, maar onze daden zijn groot!

Was dat even balen: Ging het juist lekker met onze meiden, mochten ze als team niet langer in de D-competitie spelen. Na enkele weken zonder wedstrijdvoetbal, traden ze zaterdag als MC1 (!) aan tegen VKK. De meiden of zeg maar dames van de andere zijde van de Maas waren al vroeg op ons complex. Bij het zien van onze meiden ging er een zucht van verlichting door hun team ‘o, die kleintjes pakken we wel eventjes'. Maar goed, wij zijn TOGR en hebben coach Boessen jr. Al was het wel even schrikken dat onze slager (ander woord voor bikkelharde verdedigster) Hanna ziekelijk was en door haar vader naar bed was gestuurd. Hoe moest het nu? Uiteindelijk heeft vaderlief haar een kwartier voor tijd toch maar opgehaald om het te proberen. De eerste helft oogde ze nog wat onzeker en krachteloos, maar in de tweede helft peerde ze menig bal weg èn tegenstander omver (wel met ‘fairplay'). De wedstrijd ging het eerste kwartier gelijk op. Wie had dat gedacht? Want wat vader ook vertelde over de kleine Xavi bij Barca, Lise zag er als een berg tegenop: ‘De komende maanden moeten we weer tegen van die grote meiden!' In het veld gooide ze ineens alle schroom van haar af en tackelde ze ineens en strooide ze met passes richting onze spitsen. En wat te denken van Naomi? Tot tweemaal toe kopte zij zelfs een bal door: Wat klein? Vooral Liza was een plaag voor de reuzen uit Schiedam. In mijn ogen speelde zij een moordpartij: Ze las het spel als geen ander en onderschepte daardoor ontzettend veel ballen. Helaas ging het na een minuut of vijftien mis. Een schot kon Lyanne niet goed verwerken, bleef even liggen op de doellijn en werd nog net binnengetikt. Jammer! Want wat keepte Lyanne sterk, met kunst- en vliegwerk hield ze vele ballen uit de goal. Nog voor het rustsignaal kwamen de kansen voor TOGR. Vera had het moeilijk te midden van alle geduw en getrek, maar toch, door haar kwaliteit kwam ze nu ook enkele malen voor de keepster. Haar snoeiharde pegels werden enkele keren goed gekeerd, behalve die ene... die glipte door de vingers van de keepster: 1-1. Na de rust bleef de wedstrijd op en neer golven. 
Romy verdedigde onverstoorbaar, altijd betrouwbaar en samen met Liza en Hanna dreven ze de aanvallers van VKK tot waanzin. Noa en Tessa hadden het zwaar te midden van alle grote meiden, maar aan het eind knokten zij zich goed terug. De gezamenlijke werklust resulteerde uiteindelijk in nog een goal, weer door een pegel van Vera: 2-1. Toen scheids Pitlo affloot ontplofte het stadion aan de Lagedijk. Meiden, wat een wedstrijd, wat een mooie overwinning, wat hebben jullie geweldig gespeeld! Een moderne variant van David tegen Goliath (vraag dat maar aan de dominee)! 

11:57 07-10-2012

ruud boessen

Beste Tog'ers
Afgelopen zaterdag na een regenachtig begin van de dag toch nog wedstrijden die doorgingen zo was de F als eerste aan de beurt uit tegen Rhoon uitslag 7-2 jammer maar hoorde wel goeie berichten dat het geflateerd was tegen de koploper dus mannen doorgaan.
Daarna de D thuis tegen Nep/Schiebroek ook hier was het zo snel op achterstand door kleine foutjes en met als nw trainer Khalid(speler 1) zag je samen met Hasan de nw hand goed combi voetbal bij vlagen helaas het mocht nog niet baten 1-4 wel beter dan vorige week dus ook hier zit progressie.
Daarna ons ongelukkige 2de wederom vandaag kans op kans eindstand 2-3 tegen Nsvv als we wat meer overzicht houden en we schieten de ballen erin die nu over of naast gaan dan zal de eindstand de volgende x positief uitvallen.kom op gasten beloon je zelf een keer!!!!
daarna het 1ste uit tegen Bolnes op zeer slecht 2de veld werd er toch afgetrapt het begin was oke al snel kwam TOG brigade op voorsprong 1-0 daarna had onze MARVELOUS een aantal prachtige reddingen maar uiteindelijk moest ook hij het hoofd buigen 1-1 Rust waarna we weer goed uit de kleedkamer kwamen en dat resulteerde met een vroege kans helaas ..... 15 min voor tijd was het Jarston die de 1-2 maakte  maar de druk werd wel groter en groter maar wij hebben Marvelous die echt de dag van zijn leven had maar na een ongelukkige handsbal gaf de matig leidende scheids in de 2 de helft een strafschop ook hier zat Marvelous aan maar ging wel binnen 2-2 wat tevens ook de eindstand is en was .
Mannen klasse resultaat en nu al 4 wedstrijden ongeslagen en dat is ook alweer een tijd geleden dat dat gebeurd was.

Al met al weer een leuke zaterdag middag in en bj TOGR
Tot Ons Genoegen Rotterdam

09:55 30-09-2012

Henk Tellekamp

Bericht voor D1 spelers/Trainers:
Baarlo D3 - TOGR D1
Woensdag 24 Oktober 2012
Aanvang 18.00u.
Aanwezig 14.00u.
Instappen 14.30u
Vertrek bus 14.45u.

Iedereen wordt verzocht uiterlijk 14.00u aanwezig te zijn.
Tijdens deze busreis zal er ook iemand van het bestuur
aanwezig zijn. Er is tevens begeleiding genoeg aanwezig.
De voetbaltassen worden tijdens de reis in de bagageruimte
van de bus geplaatst, dus niet in de bus zelf. Dus als je iets voor
onderweg meeneemt, doe dat in een apart tasje of zo.
Er mogen supporters mee, waarbij telt dat Ouders van de
voetballende kinderen voorrang hebben.
Mensen die meewillen moeten zich opgeven bij: 
Henk Tellekamp(tel:06-14729928) of via e-mail: henk.tellekamp@kpnmail.nl
Eventueel kunt U zich opgeven bij het barpersoneel.
Ik wens iedereen alvast een leuke/plezierige dag.
?      -    ?
       D3                                      D1

17:39 29-09-2012

Stefan Luhrman

Dat zijn mooie woorden ruud !

10:05 29-09-2012

bestuur

Het was weer een zonnige drukke ochtend op de DIJK.
Al vroeg werd er afgetrapt door onze jongste BRIGADE de F-jes wat een spectacel stuk was dat zeg,leuk voetbal over en weer kansen en boven al een zeer sportieve wedstrijd.
Eindstand 3-3 het eerste punt is binnen maar boven al heb ik een hoop plezier gezien.
Mijn complimenten gaan ook uit naar onze tegenstander die zeer sportief waren en bovenal wil ik de TRAINER Stefan een groot compliment geven voor zijn eindeloze inzet langs de lijn.
Groet Ruud

17:15 27-09-2012

Stefan Luhrman

De naam bij de F1 moet nog eventjes veranderd worden  http://togr.mygb.nl/img/bouncey.gifiik train de f-pupillen nu .

16:44 26-09-2012

peter diepenhorst

Gezocht vrijwilligers
Beste leden, ouders, verzorgers en alle anderen die TOGR een warm hart toedragen.
Door het schrijven van dit stukje willen we als club u er nog eens op wijzen hoe belangrijk vrijwilligers voor ons zijn. Van het trainen en begeleiden van de jeugd, het schoonmaken van de kantine en kleedkamers, tot het helpen achter de bar; het moet toch allemaal maar gebeuren! Daarom heb je een uurtje tijd. Meld je dan even bij het bestuur. We kunnen jullie hulp goed gebruiken. 

Bij deze doen we dan ook een beroep op iedereen die TOGR een warm hart toedraagt.
Bij voorbaat dank!
Groet,
Bestuur TOGR

17:37 22-09-2012

Bert Davelaar

Graziano? Wij hebben Noa en Vera!

Waar ons aller Feyenoord moeite heeft het net te vinden, scoren onze meiden er lustig op los.
Zaterdag stonden we in alle vroegte op het veld van Zestienhoven: Een heerlijk Rotterdams onderonsje! De coach van Zestienhoven zag er verdraaid professioneel uit: blauwe schoenen met rode veters en al. Nog driftiger schreeuwend langs de lijn dan onze T.O.G.R.-fan. Maar goed, onze meiden lieten zich niet intimideren. Als ‘een stuk beton' hielden de verdedigers Hanna, Melissa en Lisa alles tegen wat ze maar konden. Niet zo gek dat ik nog geen uur na de wedstrijd keepster Lianne al weer zag voetballen: in de wedstrijd had ze niet veel te doen. Na nog wat kansen te hebben gemist, scoorde Vera 0-1. Maar deze ochtend werd vooral de ochtend van Noa. De waarschuwing ‘als je speelt als een krant, ga je maar lopend naar huis' zette Noa op scherp. Ze nam de tweede goal keurig voor haar rekening. Net voor rust, bepaalde Vera de ruststand op 3-0: Een heerlijk lobje over de lange keepster van Zestienhoven. Na rust denderde de TOGR-trein voort: Vera maakte de vierde, Noa de vijfde en zesde, Vera de zevende en Noa de achtste. Aan enkele goals zat een egoïstisch luchtje – het is nu eenmaal zo lekker om zelf te scoren – en werd een vrijstaande medespeelster over het hoofd gezien. Volgende week beter! Samenspelen is nu eenmaal leuker èn mooier voor de supporters. Tussendoor poeierden Lise en Naomi nog op de goal. Geweldig om te zien dat de schotkracht van onze meiden enorm is verbeterd. Dames, ik heb weer genoten van de wedstrijd… en nu op naar de battle of the sexes: volgende week wacht ons de confrontatie met de jongens van T.O.G.R D1!

11:47 22-09-2012

Job van den Bergh

Peter en Jasper Vissers hebben vele jaren het klaverjassen bij TOGR georganiseerd. Met ingang van dit seizoen willen ze een stapje terug doen. Helaas..... maar wel begrijpelijk na meer dan 15 of 20 jaar. Gelukkig willen Peter Klatten en Marrie en Job van den Bergh de organisatie overnemen zodat we toch verder kunnen met dit leuke en spannende tijdverdrijf. Daarom is op vrijdag 5 oktober a.s. gewoon weer een klaverjasavond op de bekende aanvangstijd van 20.00 uur met leuke prijzen en een gezellige verloting. Kom eens langs en speel mee.  

02:39 20-09-2012

LMO G1

LMO G1 wint met dubbele cijfers van verrassend TOGR

LMO G1 speelde afgelopen avond een vriendschappelijke wedstrijd
aan de charloise lagedijk tegen TOGR G1.
Voor ons geen onbekende want 80% van dit team zijn ex teamgenoten bij 
NOCKralingen. LMO begon zacht gezegd onthutsend zwak al na enkele
minuten kreeg TOGR een grote kans uit een vrije trap. Andre Hordijk 
bracht de bal in en werd door Theo met de arm geblokt.
Strafschop TOGR. 1-0 voor TOGR derhalve door Andre Hordijk.
Al snel hierna was het Jeffrey die de 1-1 aantekende. Tandje bij 
werd door Jaap geroepen. Maar dit werd eerder opgevolgd door TOGR als 
door LMO. Na een mooie aanval eerlijk is eerlijk kwam TOGR brutaal 
wederom op voorsprong 2-1 door Macanny.  Het was Eduardo die LMO
weer naast TOGR bracht. 2-2. LMO creëerde nu veel kansen maar steeds 
was het de keeper van TOGR die in de weg stond. Jeffrey brak uiteindelijk de 
wedstrijd open door zowel 2-3 als 2-4 binnen te schieten. Via John 2-5 uit een 
vrije trap en Ismaël, die voor ons debuteerde, 2-6 werd de rust bereikt.
Na rust was het eigenlijk eenrichtingsverkeer TOGR kon de tempo versnelling 
van LMO niet meer bijbenen. Jeffrey maakte 2-7, John 2-8, Jeffrey 2-9, 
John 2-10, Jeffrey 2-11 & Behzad 2-12 Eigenlijk maakt Jeffrey ook de 2-13 
maar de scheidsrechter zag niet dat de TOGR doelman de bal achter de lijn vandaan 
haalde maar goed 2-12 is een goede uitslag.

TOGR G1 – LMO G1 2-12
Doelpunten: 
LMO: Jeffrey(6),John(3),Eduardo, Behzad & Ismaël 
TOGR: Andre & Macanny

15:27 15-09-2012

Bert Davelaar

Spannend tot het einde!

Na de perikelen van vorige week, stond zaterdag het duel met Monster D7m op het programma. 
Al snel na de aftrap stond het 0-1. ‘Zeker te laat naar bed gegaan', verzuchtte een supporter. Voor rust zat de pit er nog niet echt in. Al scoorde Vera wel tweemaal en viel één tegengoal wel erg ongelukkig.  Melissa zag terecht hands en ging daarom het duel niet aan (voor het overige speelde zij een puike partij), de scheidsrechter liet doorspelen en de linkerspits van Monster rende met de bal op de goal af en maakte beheerst een doelpunt (zo zie je maar weer: TOGR levert geen thuisfluiters! Chapeau voor onze scheidsrechters!). Ruststand 2-4. Na rust scoorde de meiden van Monster al snel de vijfde en leek het doek te vallen voor TOGR. Maar naar goede Rotterdamse gewoonte stroopten onze meiden de mouwen op en gooiden de beuk erin. Soms wat over het randje (Hanna), maar in ieder geval gedreven!  ‘Veer, kom op!' Je hebt mensen die met hun stem over het veld bulderen, je hebt ook lieftallige stemmen die hoog boven alles uitklinken. ‘Veer, kom op!' En Vera kwam op en sloeg toe. Van 2-5 werd het 3-5, 4-5… de spanning steeg. Een poeier werd nog ternauwernood door de keepster van Monster over de lat getikt. Aan de andere kant rolde een bal net voorlangs, zodat onze Lianne opgelucht adem kon halen. Romy, beukte nog een bal met haar hoofd weg (vanavond maar een aspirientje?). Net voor tijd gebeurde het wonder: Lise bikkelde eindelijk door, veroverde de bal en passte direct op Vera. Een mooie assist! De kans was aan Veer besteed: 5-5. Het was nog even ‘billen knijpen', maar het gelijke spel werd uit het vuur gesleept. Meiden, wederom proficiat!

23:01 14-09-2012

Hans Erkens

De wedstrijd van het vierde gaat morgen (zaterdag 15 september) niet door, deze wedstrijd wordt naar alle waarschijnlijkheid op 13 oktober ingehaald.

Bert Davelaar

“De letter doodt, de geest maakt levend”: 2-2 of 1-0?

“Waar gaat het over?” – Dat vroegen wij ons zaterdagochtend ook af. De wedstrijdsecretaris van Lyra vond het nodig aanhangig te maken dat twee van onze meiden de 13 zijn gepasseerd, dus officieel niet meer in de D mogen voetballen. Formeel hebben ze bij Lyra het gelijk natuurlijk aan hun zijde, ons meidenteam varieert nu eenmaal erg in leeftijd (van 10 tot 13 jaar) en de benodigde dispensatie was nog niet binnen. De toon was gezet: Officieel moesten Vera en Hanna buiten de lijnen blijven. Uiteindelijk hebben we maar besloten met z'n allen te voetballen en reglementair ons verlies te dragen (1-0 voor Lyra). Na tranen te hebben gedroogd, stoom te hebben afgeblazen gingen onze meiden de strijd aan. Met een beetje hulp van de keepster van Lyra frommelden Noa en Lisa voor de rust er allebei 1 in! Wat een verrassing: waar we vorig jaar nog werden afgedroogd door het hoogste meidenteam van Lyra, stonden we nu met 2-0 voor. Eerlijk gezegd kan ik me nu wel voorstellen waarom ze moeilijk deden over de papieren: als je gewoon met passie en spel niet kunt winnen, dan maar via de reglementen. In de eerste helft hadden onze meiden gesmeten met krachten, in de tweede helft werd het wat meer hangen en wurgen. Lyra kwam geleidelijk aan wat meer in de wedstrijd en maakte uiteindelijk de aansluitende treffer en de gelijkmaker. Nog eenmaal gingen de meiden van TOGR er tegenaan. Lianne keepte alsof haar leven er van afhing, Hanna bikkelde keihard, niemand verzaakte, maar net toen Vera op weg leek te gaan naar de winnende treffer werd ze afgefloten door de scheidsrechter (een beetje flauw…). Een bewogen ochtend zat er op, met toch wel een katerig gevoel: samen wil je bouwen aan sportiviteit, vreugde en passie, maar blijkbaar moet letterknechterij de pret drukken alsof het hier om de knikkers gaat. Meiden, voor ons blijft de 2-2 in het geheugen staan en bedenk: dit seizoen zijn tegenstanders bang voor TOGR! Wie had dat kunnen dromen?  

17:23 05-09-2012

Stefan Luhrman

Hey, ik train vanaf vandaag de kinderen van de E'tjes zeg maar. Krijg ik daar nog iets van bonnetjes voor ofzo , #durf te vragen ? Stefan.

14:21 01-09-2012

Bert Davelaar

Ook voor het thuispubliek maakt TOGR D2M het waar!

“Wakker worden!” Vaak klinkt deze schreeuw uit mijn mond als de scherpte bij de dames nog wat ontbreekt, nu roep ik het tegen mezelf. “Droom ik?” Binnen 5 minuten staat TOGR al met 3-0 voor, wat een droomstart! Natuurlijk is er onze Vera, die er meteen twee in pegelt. Maar het zomerse trainingskamp in Ermelo heeft Noa goed gedaan: de derde neemt zij voor haar rekening. “De rem moet erop!” roept onze teambegeleider en coach Joël wisselt er direct lustig op los. Het lijkt alsof de boodschap is: ‘er mag alleen nog gescoord worden als er tikkie-takkie voetbal wordt gespeeld'. Soms is het helaas één tikkie teveel en sterft een aanval in schoonheid. We gaan rusten met een 5-0 voorsprong: het fanatieke publiek kan het nauwelijks bevatten. In de rust geeft Lianne haar keeperstenue over aan Tessa (Chelsea zit helaas nog in de lappenmand, sterkte!). De honger naar de bal is bij Lianne niet te stoppen. Waar onze jongens in de Kuip nogal moeite met scoren hebben, daar gaat het bij Lianne uiterst gesmeerd. Maar liefst 4 maal laat ze het net bollen. “Wie is dat meisje met die paardenstaart?” Het bleek dat de Boessen-clan net voor het sluiten van  de ‘transferwindow' nog een talent aan ons team heeft toegevoegd: Melissa. En al lukt het bij de eerste doelpogingen niet, uiteindelijk weet ook zij het publiek te laten juichen: een doelpunt, wat een droomdebuut. De laatste goal is wonderschoon: na een lange rush langs de zijlijn, waar ze het halve team van PPSC voorbij loopt, geeft Vera een voorzet op maat, die Lisa prachtig afrondt met een droge knal. Uiteindelijk loopt TOGR zo uit naar de monsterscore van 12-0. Meiden, jullie hebben allemaal hard gewerkt, chapeau! De verdedigers hebben nauwelijks iets weggegeven. Met Hanna achterin is er voor de tegenstander sowieso geen doorkomen aan, maar toen ze met Vera even aan de kant zat, hielden Lise, Noa en Tessa ook knap de Schiedamse meiden tegen! De doelpuntenmakers (hopelijk ben ik de draad niet kwijt geraakt): Vera (2), Romy, Noa (2), Lisa (2), Lianne (4), Melissa. Meiden bedankt!

15:52 29-08-2012

joel boessen

he op de site staat dat peet pieren ook trainer is van het dames elftal d2m maar dat is niet meer het geval ik ben alleen leiders kloppen wel gr joel

19:06 28-08-2012

pj.diepenhorst

Mededeling Bestuur

Vanaf heden is de kleine parkeerplaats achter de kantine afgesloten. De parkeerplaats is alleen nog maar open om te laden en lossen.
We hebben deze beslissing helaas moeten nemen omdat er in de afgelopen tijd spullen zijn gestolen. 
Wij vragen u om begrip voor deze maatregel.
Het Bestuur van TOGR 13:09 26-08-2012

groot fan van togr
ben groot fan van togr en een sigaretje
togr gastvrij en rookvrij daar kan ik me prima mee vinden 
maar waar is de gastvrij van togr om voor de rokers een onderkomen te maken en of te zoeken 
om bij slecht weer toch een sigaretje te roken 
want ook deze mensen willen van UW gastvrijheid gebruik maken met een sigaretje en een drankje 
ik hoop echt dat U ook voor deze mensen een oplossing vind 

13:51 25-08-2012

Bert Davelaar

Ongekende seizoensstart TOGR DM2!

Het was weer even wennen voor onze meiden, de selectie was nog niet helemaal compleet (keepster Chelsea geblesseerd en ons aller Noa ondergedoken in Ermelo), maar met zijn achten hebben ze een prestatie van formaat geleverd. In het altijd gastvrije De Lier ging TOGR voortvarend van start, een poeier belandde nog op de lat, maar even later was het raak. Net voor rust maakte Vera haar tweede goal. Langs de lijn werd er weer heftig aangemoedigd, maar ook druk geëvalueerd. Naomi is onherkenbaar teruggekeerd na de zomervakantie: ze rent, bikkelt en passt als de beste. Lianne pakte als invalkeepster nog knap een paar ballen. En onze misselijke Hanna stond niet misselijk te verdedigen. De wedstrijd was de tweede helft nog maar net begonnen of Vera ramde de derde erin! Daarna ging het snel en vielen de goals als rijpe appelen. Onze nieuwe aanwinst Tessa sierde haar debuut op met een fraaie goal, Romy pikte als verdediger nog een goaltje mee en Vera voerde haar totaal op naar vijf. Lise grossierde op haar gele wondersloffen met mooie passes en Lisa hoopte haar verjaardag op te vrolijken met een goaltje. Helaas was haar dat niet gegund, al is deze uitslag een mooi verjaardagscadeau. Uiteindelijk bleef de score steken op 0-7, ongekend! Vooral de laatste twee goals waren van grote schoonheid omdat er in beide gevallen een aanval over meerdere schijven aan voorafging.
Meiden, ik heb genoten! Wat een opening van het nieuwe seizoen, trainer en begeleider, chapeau!

18:09 22-08-2012

pj.diepenhorst

TOGR Gastvrij TOGR Rookvrij.
In de laatste wedstrijd van het seizoen werd ik op mijn schouder getikt door een gastbestuurslid. Hij had gezien dat er een asbak in de kantine stond. 
Om problemen en boetes te voorkomen wijst het bestuur er nog eens op dat er sinds 1 juli een rookverbod heerst in kantines. Laten we het samen gezellig houden en rookvrij.
Onder motto TOGR Gastvrij TOGR rookvrij willen wij kijken of we met een alternatief kunnen komen. Maar dan moet de het rookverbod wel worden gehandhaafd.
Het Bestuur TOGR

12:40 22-08-2012

Ramon

beste team leden en jeugd over 3 weken vind ik me geluk ergens anders maar ik kom zeker een keertje langs. team: alvast heel veel succes met het seizoen maar vooral heel veel plezier. Samen uit samen thuis 1 team 1 familie en dat is T.O.G.R. en de kracht van het G team. Jeugd: ook veel succes voor de jeugd naturlijk en nog een wijze leer voor de keepers bal inzicht tijming en snelheid dit zijn de 3 belangrijkste dingen wat een keeper moet kenen en leeren de ervaring leert het maar ook veel geduld maar vooral plezier. Groetjes van Ramon  

20:39 18-08-2012

martin mulder

Laten we er voor zorgen dat de kantine van onze club ROOKVRIJ blijft !!!!!!!
Dit is geen verzoek maar een duidelijke regel van de KNVB.
En we hebben dit afgesproken met elkaar , maar dit geldt niet alleen voor voetballers maar ook de supporters.!!
MOET EEN VANZELFSPREKENDHEID ZIJN

19:11 15-08-2012

peter diepenhorst

Beste TOG-ers/sters,
Je zou het misschien aan de temperatuur niet zeggen, maar de vakantie loopt ten einde.
Het nieuwe voetbalseizoen staat in de startblokken. Inmiddels zijn de selectie, de overige senioren en de G al weer begonnen. A.s maandag beginnen ook de trainingen weer voor de jeugd. Naast de trainingen beginnen ook de bekerwedstrijden. Dus alle teams mogen gelijk flink aan de bak. Mocht je nog iemand weten die een balletje wil trappen laat ze dan mee komen trainen. Het zou ook leuk zijn als er wat meer ouders naar de wedstrijden zouden komen kijken.
Laten we er met zn allen voor zorgen dat TOGR op sportief gebied weer gaat meetellen. 
We wensen jullie allen een mooi en sportief voetbalseizoen toe.
Het bestuur

22:39 04-08-2012

G teamHey Henk als je dit leest het G team is nu met 18 man sterk ik dacht toch even leuk om te laten weten. ik wens je nog een hele fijne vakantie toe en een veilige reis terug.
Met een sportiven groet Trainer Ramon 18:40 20-07-2012

Thomas II de Wreede
Hierbij een oproep aan de teamcaptans van de zaalteams om mij een opgave te verstrekken van de spelers van hun team opdat ik ervoor zorg kan dragen dat de - vernieuwde - spelerspassen bij de juiste teams terecht komen.
Ik heb minimaal nodig: relatienummer, achternaam, adresgegevens.
Thoms de Wreede
wedstrijdsecretaris. 06:47 06-07-2012

Henk Tellekamp

Beste TOGR Vrienden;
Vanaf vandaag ben ik op Vacantie. Ik kom Vrijdag 13 Juli weer terug.
Voor vragen over de E1 in 't nieuwe seizoen ben Ik wel gewoon telefonisch bereikbaar.
Groetjes Henk 12:11 01-07-2012

BOB
Wie worden er verwacht op de kennismakingsavond behalve de selectiespelers?

pj.diepenhorst

Effe Ballen in de Zomerstop
Onder het motto Effe Ballen in de Zomerstop kan de jeugd vanaf a.s. zaterdag lekker een uurtje komen ballen bij TOGR. Vanaf 13.30-14.30 liggen de ballen klaar.
Mooie gelegenheid om je vriendje/vriendinnetje kennis te laten maken met TOGR
Het Bestuur 15:23 14-06-2012

pj.diepenhorst

Beste TOG_ers,
Helaas hebben we moeten besluiten om de komende oranjeavond (Nederland-Portugal) van a.s. zondag te cancelen. Het aantal supporters is zwaar achter gebleven bij de verwachtingen.
Ik wil de volgende mensen bedanken voor hun inzet om de afgelopen 2 oranjeavonden mogelijk te maken.
Barpersoneel: Peter en Fem 
                   de Orangebabes 
Beamer:        Danny Looren de Jong
Scherm:        De sponsors van het scherm

Groet,
Peter Diepenhorst 18:45 12-06-2012

pj.diepenhorst

Morgenavond Nederland - Duitsland
Vanaf 19.30 uur gaat de Oranjebar weer open. 
Bier, wijn en limonade vanaf 20.00 uur € 1
Afgelopen zaterdag 20 morgen ? het dubbele?
TOGR voor Oranje.
14:41 12-06-2012

Ruud Boessen

Geachte sportvrienden
Inmiddels eindigt het uit- en inschrijven weer met rasse schreden. Afscheid genomen van een aantal spelers van 1 die ik uiteraard wil bedanken voor hun inzet; naam en toenaam volgen nog.
Ook konden we weer vele nieuwe spelers verwelkomen bij onze club. Ook hier zullen we op een later tijdstip op terug komen maar in ieder geval welkom bij onze mooie vereniging.
Tevens een speciaal welkom voor onze spelers voor het derde. Ja ja er is weer een derde elftal waar we zeer verheugd mee zijn.
Vanavond is er nog een wedstrijd op TOGR om nog wat talenten aan onze selectie toe te voegen en zodat we de in en overschrijf periode kunnen afsluiten om ons weer volledig te richten op het nieuwe SEIZOEN misschien tot vanavond en anders tot in Augustus of September.
Groet Ruud 09:48 08-06-2012

BOB
Frisdrank voor een BOB ook. Wie zwijgt stemt toe?!
19:11 07-06-2012

peter diepenhorst

TOGR aangestoken door Oranjekoorts
TOGR is aangestoken door de Oranjekoorts. Kom daarom a.s. zaterdag naar de club en kijk samen met vele andere TOG-ers naar Nederland - Denemarken.
Vanaf 17.00 wordt de bar omgedoopt tot Oranjebar. De bar is al open vanaf 13.00 uur.
Steun Oranje, Steun TOGR.
Het Barpersoneel en de Orangebabes 10:28 04-06-2012

Bertel
Gezellig doortrainen zomer
Beste TOG-ers,
Traditioneel kan er weer worden doorgetraind tijdens de zomermaanden:
Vanaf woensdag 6 juni gaat de zomertraining weer van start voor de overige senioren. Dit betekent in je trainingspak komen, trainen en weer naar huis. 
De kantine/bar is dan gesloten. Hek open 19.30u en trainen vanaf 20.00 uur!
07:08 29-05-2012

Adrie Pietersma
Peter en Fem, van haaaaarte gefeliciteerd! Meer dan verdiend, na zoveel jaren werk voor de club!
Hartelijke groeten, 
Adrie Pietersma 21:41 28-05-2012

Rob en Michael
Peter en Femmy, gefeliciteerd. Als iemand dit verdient zijn dat zeker jullie twee. Wij voelen ons altijd welkom als jullie aanwezig zijn achter de bar.  http://togr.mygb.nl/img/cheers.gif
Groetjes van Rob en Michael Verhoef. http://togr.mygb.nl/img/perfect.gif  
18:46 27-05-2012

Ron
Leuke dag gehad afgelopen zaterdag met 7 tegen 7 toernooi, Muziek, en uiteraard ook het weer, dus de organisatie heeft het top geregeld .
22:33 26-05-2012

Peter Hartog

Peter en Femmy, gefeliciteerd! Peter Hartog