Bezinningsmoment 8 december 2012
Zonder respect geen voetbal
 
De voetbalvrije zaterdag als gevolg van de tragiek in Almere is voor het bestuur aanleiding geweest om een bezinningsbijeenkomst met haar kaderleden te organiseren. In samenwerking met de commissie normen en waarden waren een aantal stellingen opgesteld waarover met elkaar werd gediscussieerd.
De bezinningsbijeenkomst werd gestart met 1 minuut stilte en een korte inleiding van de voorzitter. De kern van deze inleiding bestond uit een deja vu bij de tragiek van vorig waarbij een aantal spelers van het B-team van TOGR ook excessief gedrag hebben getoond en ten gevolge daarvan indirect ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Ook toen stonden de kranten bol van afschuw over dit gebeuren. Ook toen werd er gesproken over strenger en langer straffen.
Al deze maatregelen hebben er niet toe geleid dat het excessief gedrag is uitgebannen. Die illusie moeten we ook niet hebben, maar we moeten wel met zijn allen proberen het te kanaliseren. TOGR moet daar het voortouw in nemen. Het is geen voetbalprobleem alleen, het is een maatschappelijk probleem.
Hierna gingen trainers/begeleiders aangevuld met de wedstrijdsecretaris, wedstrijdscheidsrechters, overige kaderleden, leden van de cie normen en waarden en bestuursleden aan de hand van stellingen met elkaar in discussie.
Kernpunten uit deze discussie waren de prestatiedrang en het kopieergedrag van kinderen. De houding van de ouders langs de zijlijn. De leeftijd van deze jongeren. Het cultuuraspect. Veel allochtone jongeren leven in verschillende werelden.
Concluderend: Er moet meer worden ingezet op ouderbetrokkenheid, coaching van het kader , maar vooral duidelijkheid in straffen en juiste communicatie. Protocollen zijn mooi, maar ze moeten wel duidelijk zijn en gehandhaafd worden.
Ook zou men meer tools willen krijgen om met dergelijke jongeren om te kunnen gaan. Een idee was onafhankelijke mensen in te zetten bij thuis- en uitwedstrijden om te rapporteren over de wedstrijden. Om zo eerder te kunnen grijpen bij negatief gedrag. Ook was het een idee om via een evaluatieformulier het gastspelende team te vragen hoe zij de wedstrijd hebben gevonden.
De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak een dergelijke bijeenkomst niet eenmalig te houden, maar een aantal malen per jaar.
Voor degene die dit gemist heeft is er een herkansing eind januari 2013.
Het bestuur
 
Met vriendelijke groet,
Peter Diepenhorst

 

terug