PERSBERICHT

 

TOGR BETREURT BERICHTGEVING BARENDRECHT B7-TOGR B1

 

Het bestuur van R.C.V.V. TOGR betreurt de tegenstrijdige berichtgeving over de wedstrijd Barendrecht B7 en TOGR B1 in de diverse media. De diverse berichten spreken elkaar tegen. Het bestuur van TOGR is van mening dat er pas een standpunt kan worden ingenomen als het onderzoek naar de toedracht en aanleiding ervan heeft plaats gevonden en is afgerond. Wel is het spijtig dat daar waar in ieder geval met B.V.V. Barendrecht afspraken zijn gemaakt om tot vandaag niet inhoudelijk op deze zeer nare kwestie te reageren de voorzitter van Barendrecht het toch nodig vond om uitlatingen te doen in de media.

 

Zodra de diverse onderzoeken zullen zijn afgerond zal het bestuur van TOGR, naast de inmiddels geschorste spelers, indien nog meer spelers van TOGR actief betrokken waren bij de incidenten gepaste maatregelen nemen. Verder is het B1 team voorlopig gedurende het lopende onderzoek door het bestuur van TOGR en inmiddels officieel door de KNVB uit de competitie genomen. Overigens is er inmiddels contact met de Gemeente Barendrecht en de KNVB om te komen tot een gesprek met B.V.V. Barendrecht teneinde tot rectificatie van het gestelde in de diverse media te komen.

 

Het bestuur van TOGR betreurt het incident ten zeerste en keurt ieder geweld, mondeling of lichamelijk, zowel binnen als buiten het veld volledig af.

 

Ons medeleven en onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de heer en mevrouw Bakker.

 

Het Bestuur van TOGR

 

31-10-2011

TOEVOEGING PERSBERICHT
 

Verder is gebleken dat er vooralsnog geen enkel verband is vastgesteld tussen het overlijden
van dhr. en mevr. Bakker en het incident op 15 oktober.


(Bron Politie Rijnmond)

 

 

Zware straf voor B1

4 spelers geschorst voor het leven

 

De KNVB heeft B1 een zware straf opgelegd. B1 is uit de competitie genomen en de vier betrokken spelers zijn voor het leven geschorst. Dat is de uitkomst van de uitspraak in de zaak Barendrecht B7 –TOGR B1 van 15 oktober jl.  

De tuchtcommissie acht voldoende bewezen geacht dat het B1-elftal van TOGR zich schuldig heeft gemaakt aan een collectieve excessieve overtreding, te weten deelname aan een collectieve vechtpartij. De tuchtcommissie neemt het B1-elftal van TOGR om deze reden definitief uit de competitie (veld en reguliere competitie)

Het bestuur heeft besloten om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Het gaat daarbij niet alleen om de strafmaat, maar ook om het feit dat volledig voorbij wordt gegaan aan wat de aanleiding tot dit incident is geweest.

Het bestuur zal verder in beroep gaan tegen de zware straf en het feit dat ook spelers die niets met dit incident te maken hebben gehad ook de dupe zijn van deze zware straf.

Helaas staat dit incident niet opzich zelf. Voor het discussieprogramma Debatop2 is dit aanleiding geweest om afgelopen zaterdag een uitzending aan dit onderwerp te wijden. Onder het motto Voetbal is Oorlog gingen slachtoffers, deskundigen en toehoorders met elkaar in discussie. Onder hen ook onze voorzitter. In zijn bijdrage heeft hij nog eens duidelijk gemaakt dat de strafmaat veel te fors is en dat volledig voorbij is gegaan aan de aanleiding.

Voor diegene die deze uitzending heeft gemist via www. Debatop2.nl kan iedereen nog eens de uitzending bekijken en luisteren naar de voor- en tegenstanders van het door de KNVB ingezette zero-tolerancebeleid op de velden.

TOGR heeft altijd normen en waarden hoog in het vaandel gehad. Toch is het gehele incident voor het bestuur reden om te komen tot een speciale normen en waardencommissie. Deze commissie zal binnen de club richtlijnen gaan opstellen hoe er bij dergelijke incidenten moet worden gehandeld. Waarbij ook moet worden bekeken hoe er met dergelijke spelers moet worden omgegaan. Want wegsturen betekent wel een probleem minder voor de club, maar een extra probleem voor de samenleving. Laten we daarom als TOGR het goede voorbeeld geven door van pupillen tot senioren samen te werken aan Voetbalplezier.  

Het bestuur zal u op de hoogte houden van de verdere gang van zaken in dit dossier.

Het bestuur

(De normen en waardencommissie is intussen benpemd. Zie  pagina algemeen/normen en waarden)

 

terug