Nieuwjaars speech 2012

Foto's nieuwjaarsaktiviteiten

 

Beste Sportvrienden, TOG-ers,

Namens het bestuur heet ik u allen welkom in 2012 en wens ik u allen een gelukkig, gezond, maar vooral een Sportief 2012 toe.

Bij een nieuwjaarstoespraak is het een goede gewoonte om afscheid te nemen van het oude jaar en een vooruitblik te werpen op het nieuwe jaar.
Het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal leden van onze vereniging, en hebben hen in de bijz. alg. vergadering van 22 december met een minuut stilte herdacht.
We hopen dat we dit jaar weer vele nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Allereerst de vrijwilligers, zonder deze mensen zou TOGR geen bestaansrecht hebben. Voetballen zonder lijnen op het veld is echt een probleem De douche en omkleedruimtes moeten schoongemaakt worden, iets te drinken of te eten kunnen krijgen is ook heel belangrijk. en ga zo maar door. Onze vrijwilligers hebben weer hard moeten werken om de club draaiende te houden. Maar het blijft moeilijk om de diverse taken die er binnen onze vereniging zijn, goed te bemannen.

Veel dank gaat ook uit naar onze hoofdsponsor Cash-Control die ons ook in 2011 is blijven steunen.

De prestaties van onze elftallen in het seizoen 2010-2011 waren nogal wisselend van aard. Bij onze selectie is ons vlaggenschip gedegradeerd van de 1e naar de 2e klasse. Het tweede heeft zich helaas ook niet kunnen handhaven. Ons derde team is uit elkaar. Van het 3e elftal hebben we vanwege onvoldoende spelers afscheid moeten nemen. Vier en Vijf maken de senioren compleet en met wisselend succes.


Bij de technische staf heeft Ronald van der Zalm het spreekwoordelijke stokje overgenomen van Renť Blaauwkamp en Brian CaÔro.
Met een frisse selectie zijn we dit seizoen met goede moed gestart.

De resultaten van de jeugdteams waren eveneens wisselend. Alle teams zijn in het nieuwe seizoen gestart op minimaal het zelfde niveau als waar ze het afgelopen seizoen op gespeeld hebben. Nieuw in onze voetbalfamilie zijn het meisjes D-team en het G-elftal.
Specifiek wil ik even kort stil staan bij ons A1 en B1.
A1 hebben we helaas moeten laten opgaan in het 2e. B1 is u allen bekend. Het begon zo mooi, maar een incident heeft alle ambities gedwarsboomd. Helaas is ons beroep niet gehonoreerd en blijft B1 dit seizoen buiten de competitie.

TOGR is niet alleen actief op het veld, maar ook in de zaal. De zaal is dit seizoen gegroeid. Het 1e en 2e spelen zelfs 1e divisie. Het blijft echter wel moeilijk om veld en zaal aan elkaar te verbinden.

Organisatorisch is het jaar 2011 ook een jaar van vallen en opstaan geweest. Dat we hier nu kunnen staan heeft zoals u allen weet aan een zijden draadje gehangen.

Vanaf deze kant willen wij het oude bestuur bestuur nog eens bedanken voor hun inzet voor TOGR.

Het nieuwe bestuur is april ambitieus aan de slag gegaan. Met een 10-puntenplan is getracht TOGR weer op de rails te zetten. Het 10-puntenplan is teveel op het zijspoor terecht gekomen. Maar is weer een nieuwe balans

Met die gedachten stappen wij met z'n allen 2012 in.
Een nieuw jaar nieuwe kansen.

2012 wordt voor TOGR een belangrijk jaar.
In de komende maanden zal moeten blijken of we financieel en sportief verder kunnen.

Sportief gaan we investeren in onze jeugdafdeling. Om nieuwe leden te werven gaan we binnenkort starten met een uitgebreide PR actie, het organiseren van een meisjes- en jongensdag. en actief benaderen van de omliggende scholen.

Verder zijn we in gesprek met Galatasaray Nederland in hoeverre zij gebruik willen gaan maken van onze velden.

Op sponsorgebied zijn we ook druk bezig. Een kleine sponsorcommissie is sinds kort aan de slag gegaan in Pendrecht en in de Waalhaven.

TOGR moet weer een vereniging worden. Daarom zijn er de komende tijd ook weer activiteiten. Het dart toernooi van 13 januari is zoín voorbeeld. Een initiatief vanuit de leden.
Dat willen we meer. Dus zijn er ideeŽn leg ze bij een van de bestuursleden neer.

De kantine moet nog meer gaan draaien. Daarom wordt ism de deelgemeente gekeken welke mogelijkheden er zijn.

Financieel gezien is het voor de penningmeester zwaar weer geweest. In de afgelopen Bijzondere ledenvergadering heeft u kunnen horen dat de inning van de contributies een zorgenkindje blijft. Vooral de zaal blijft een zorgenkindje. Ik doe daarom nog eens een beroep op iedereen die contributie moet betalen dit zo snel mogelijk te doen..

Ons streven is, dat de vereniging van de contributie en omzet kantine moet rondkomen en dat het sponsorgeld alleen gebruikt wordt zoals bedoeld voor bv kleding teams, opleiding trainingsmateriaal enz. enz.

Wij hebben er vertrouwen in dat dit in de toekomst gaat lukken. Als bestuur kunnen en willen we dit niet alleen doen.
We hebben elkaar hiervoor nodig. Ik hoop dan ook op een goede samenwerking.
Laten we er samen voor zorgen dat togr weer een echte vereniging wordt.

Met die wens wil ik mijn toespraak beŽindigen. Nee....... eentje nog dan!

Ik wens jullie een gezond en gelukkig 2012.interim voorzitter P. Diepenhorst

 
FOTO's aktiviteiten/nieuwjaarsreceptie 2012

terug