Huis- en gedragregels R.C.V.V.  *T.O.G.*R.

over ’alcohol en roken in sportkantines’

 

1.     Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

2.     Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine.

3.     Er wordt geen alcohol geschonken aan:

-       Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

-       Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

4.     Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

5.     Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

6.     Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.

7.     Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

8.     Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

9.     Sinds 1 juli 2008 geldt een rookverbod in het hele clubgebouw..

10.   Op zaterdag en op toernooidagen jeugd wordt er tot 11.30 uur geen alcohol geschonken in de kantine.

11.   Het is niet toegestaan meubilair uit het clubhuis mee naar buiten te nemen.

12.   Het is met uitzondering van toernooien niet toegestaan om met voetbalschoenen in de kantine te komen.

13.   Openingstijden van de kantine en schenktijden van alcohol worden voor een ieder duidelijk zichtbaar in het clubhuis gepubliceerd.

 

Openingstijden en schenktijden

1.   De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning*: 

* m.u.v. bijzondere verenigingsgebonden activiteiten zoals nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavond en klaverjasavond

  1. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken*:


 * m.u.v. bijzondere verenigingsgebonden activiteiten zoals nieuwjaarsreceptie,  vrijwilligersavond en klaverjasavond        

3.    Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

terug