TOGR zit in de lift 

  
Sport is van grote waarde voor de deelgemeente  Charlois. het is allereerst natuurlijk een gezonde en gezellige tijdsbesteding. Maar sport biedt ook volop mogelijkheden om waarden en normen op het gebied van samenwerking, integratie en tolerantie te leren  en in de praktijk te brengen. Sportactiviteiten leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan een goed leefklimaat in de deelgemeente. Ik ben er trots op dat wij in Charlois zoveel sportverenigingen hebben.  

Ik feliciteer graag TOGR met de promotie naar de hoofdklasse. Een heel mooie prestatie. Sport op hoog niveau werkt als een voorbeeld voor anderen en heeft zo een uitstraling naar de inwoners van de deelgemeente. Nogmaals blijkt dat het hebben van de juiste mentaliteit, sportiviteit en het leveren van goede prestaties beloond wordt. Ga vooral zo door, TOGR is volgens mij echt in de lift. Dit betekent wel dat er harder gewerkt moet worden om te houden wat je hebt. Alle schijnwerpers zijn op de club gericht. Dat is aardig, maar blijf vooral met de benen op de grond staan en laat je niet gek maken.

Voor de toekomst van de sport vind ik het een belangrijk punt dat de jeugd betrokken wordt bij de verenigingen. Nu zie je in de praktijk dat nog steeds veel jongeren wel iedere dag enkele uren voor de televisie zitten, maar nauwelijks aan genoeg beweging toekomen. Ik wil hierin graag verandering brengen. Een van de mogelijkheden is meer naschoolse activiteiten op de basisscholen, zoals sportactviteiten. De deelgemeende heeft hier extra geld voor beschikbaar gesteld. Vanaf het najaar doen 18 basisscholen mee. Zij krijgen ondersteuning bij het opzetten  van allerlei soorten activiteiten voor de leerlingen na schooltijd. De bedoeling is ook om samenwerking met verenigingen in de deelgemeente tot stand te brengen, zodat de kinderen weer doorstromen naar de verenigingen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we via deze lijn ook meer kinderen naar sportverenigingen kunnen krijgen. TOGR is ook een goed voorbeeld hoe op natuurlijke wijze oorspronkelijke leden en nieuwkomers hand in hand gaan. Ze spreken allemaal van "hun club" en beleven het ook zo. 
In het bestuurprogramma "Investeren in een leefbaar Charlois" benadrukken wij ook de onderlinge verhoudingen tussen groeperingen, maatschappelijk organisaties, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Wij zijn er voor de mensen en willen het voor iedereen leuk maken. Wel moet een ieder beseffen dat niet alles kan en dat de overheid niet verantwoordelijk kan zijn voor alles wat anderen verzieken. Samen moet het wel lukken!

Een goed voorbeeld is hoe wij nu samen met het Bestuur van TOGR proberen een afdoende oplossing te vinden voor een betere parkeergelegenheid bij de club. Als het nodig is moeten wij ook bereid zijn ervoor te knokken. Hopelijk komt er in samenspraak met de dienst Sport & Recreatie en het Gemeentebestuur binnenkort een oplossing.

Ik wens TOGR veel succes en voetbalplezier in het komend seizoen.

Lionel B. Martijn - Portefeuillehouder Sociale en Economische Zaken

 

terug